Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Kirjoja, raportteja, konferenssijulkaisuja etc.

  • Följderna av en folkomröstning : Lärdomar från Korsholm 

   Karv, Thomas; Backström, Kim (Institutet för samhällsforskning (Samforsk), Åbo Akademi, 25.05.2021)
   Kommunala folkomröstningar ger kommuninvånarna en möjlighet till att direkt uttrycka en kollektiv åsikt kring en specifik frågeställning. Denna åsikt behöver inte respekteras av de folkvalda, utan beslutsmakten kvarstår, ...
  • Kansanäänestyksen seuraukset : Oppeja Mustasaaresta 

   Karv, Thomas; Backström, Kim (Institutet för samhällsforskning (Samforsk), Åbo Akademi, 25.05.2021)
   Kunnalliset kansanäänestykset antavat kuntalaisille mahdollisuuden esittää suoraan kollektiivisen mielipiteen tietystä asiasta. Vaaleilla valittujen edustajien ei tarvitse noudattaa tätä mielipidettä, vaan päätösvalta ...
  • Svenskfinland i pandemitider : Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2020–2022 

   Backström, Jenny; Backström, Kim; Karv, Thomas; Lindell, Marina; Malmberg, Fredrik; Schauman, Jonas; Sirén, Rasmus; Weckman, Albert (Institutet för samhällsforskning (Samforsk), Åbo Akademi, Vasa, 2022)