• Taitava taitojen kouluttaja kamppailulajien näkökulmasta 

   Pekkarinen, Aarne (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten taitava kamppailutaitojen kouluttaja kouluttaa kamppai-lutaitoja joukolle, jotka ovat valmistautumassa oikeaan kamppailutilanteeseen. Asiaan pyrittiin löytämään vastaus ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi