• Shock ja awe peliteoreettisesti tarkasteltuna 

   Piira, Riku (2009)
   Peliteoria on usealla tieteenalalla sovellettu matemaattinen työväline, jota on käytetty myös sotatieteissä. Tutkimuksessa esitetään peliteoriaa yksinkertaisten esimerkkien avulla. Effects-based operations on varsin uusi ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi