• Upseerin etiikka 

   Ojala, Jukka (1993)
   Tämä diplomityö on Puolustusvoimissa ensimmäinen tutkimus, jossa selvitetään arvososiologisen tarkastelutavan pohjalta nykyhetken upseeriston eettisiä käsityksiä. Työ perustuu survey-tutkimukseen, jossa on käytetty kuvailevaa ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi