• Naton hybridisodankäynnin mallin ilmeneminen Ukrainan sodassa 

   Pietilä, Kari (2017)
   Tässä tutkimuksessa tutkittavana ilmiönä oli sodankäynnin ilmiö Ukrainassa länsimaisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimus asemoituu operaatiotaidon ja taktiikan tutkimusalaan, jonka mielenkiinto kohdistuu siihen, miten ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi