• Georgian sodan tarkastelu strategisen iskun toteutusperiaatteiden ja torjunnan näkökulmasta 

   Tähtinen, Janne (Maanpuolustuskorkeakoulu, 06 / 2013)
   Georgian sota elokuussa 2008 oli Venäjän ja Georgian välinen sotatoimi, jossa Venäjän joukot kukistivat Georgian armeijan nopealla hyökkäyksellä ja tulenkäytöllä. Strateginen isku, suomalainen uhkamalli, on yllätykseen ...
  • Georgian tilanteen vaikutukset Venäjän ja USA:n välisiin suhteisiin 

   Väänänen, Virpi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03 / 2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä vaikutuksia Georgian tilanteella on Venäjän ja USA:n välisiin suhteisiin. Lähtökohtana on tarkastella keskinäisriippuvuuden (interdependenssin) teorian avulla Venäjän, Georgian ja USA:n ...
  • Georgiasta Ukrainaan : Venäjän sotataito ja taistelupotentiaali aseellisissa konflikteissa 

   Koistinen, Jarkko (2017)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa Venäjän sotapotentiaalin ja sen asevoimien taistelupotentiaalin puolustajalle muodostama uhka aseellisen – sotaa alempiasteisen – konfliktin tilanteessa, tarkastelemalla Venäjän ...
  • Harhauttaminen Venäjän sotilasoperaatioissa 

   Nupponen, Matti (2017)
   Venäläinen harhauttaminen on erittäin moniulotteinen ja laaja käsite, joka vaikuttaa jatkuvasti niin asevoimien kuin koko yhteiskunnan toiminnassa. Se voidaan kuvata strategisella, operatiivisella ja taktisella tasolla ...
  • Informaatiovaikuttaminen venäläisessä sodankäynnissä 

   Auvinen, Toni (2019)
   Tutkimuksessa selvitettiin informaatiovaikuttamisen merkitystä osana Venäläistä sodankäyntiä, operaation toteuttamisen näkökulmasta. Tutkimusstrategia oli kolmiosainen ja vaiheittain tarkentuva. Tutkimuksen ensimmäisessä ...
  • Turkki : valta-aseman kehittäminen Etelä-Kaukasiassa 

   Jaakkola, Sami (MPKK, 05 / 2009)
   Opinnäytetyön aihealue on alueelliset suurvallat maailmanpolitiikassa. Tutkimus keskittyy Turkin toimiin asemansa vahventamiseksi Etelä-Kaukasian alueella. Turkki ja sen toimintojen vaikutus Etelä-Kaukasian alueella on ...
  • Venäjän ilmavoimien lähitulitukitoiminta Georgian sodassa 

   Sipilä, Antti-Pekka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04 / 2012)
   Vuonna 2008 käyty Venäjän ja Georgian välinen sota sisälsi eri puolustushaaroja yhdistäviä joint-operaatioita. Suoritetut lähitulitukitehtävät olivat perinteisiä taktisen tason iskuja, jotka toteutettiin pääosin ...
  • Venäjän maavoimien taktiikka Georgian sodassa 

   Määttä, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04 / 2012)
  • Venäjän suhde ETYJ:iin 

   Jäntti, Jaakko (08 / 2011)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan Venäjän suhdetta ETYJ:iin. Tarkoituksena on tarkastella sitä, miten Venäjä rakentaa ja muotoilee oman näkemyksensä ETYJ:in toimintaan ja esittää näkemyksensä muille. Venäjä rakentaa ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi