Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Julkaisut

  • Teknologisen kehityksen vaikutuksia sodankäyntiin 2015-2025 

   Kosola, Jyri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2011)
   Tämä julkaisu on kokonaistarkastelu sotateknologian kehityksen yleistasoisista vaikutuksista sodankäyntiin. Se perustuu suomalaisiin ja ulkomaisiin arvioihin tekniikan yleisestä kehityksestä tarkasteltuna sodankäynnin ...
  • Venäjä vuonna 2020 : arvioita sotilaspolitiikasta ja sen perusteista 

   Forsström, Pentti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2002)
   Tulevaisuuden tutkimukseen tieteenalana kohdistuu filosofinen kiistanalaisuus siitä, voidaanko tulevaisuutta yleensäkään tutkia, koska tulosten todentaminen on enemmän tai vähemmän olettamusten ja subjektiivisten arvioiden ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi