Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Ahventen elohopeapitoisuuden seuranta Uudellamaalla 2010 – 2014 

   Marttila, Jaana; Roikonen, Teemu
   Raportteja : 79/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2015)
   Ahventen elohopeapitoisuus on tärkeä tekijä vesien tilan seurannassa. Kun vesien kemiallisen tilan luokittelua vuonna 2012 aloitettiin, Uudellamaalla oli vain vähän tietoa kalojen elohopeapitoisuudesta. Seuraavien kahden ...
  • Ahventen elohopeapitoisuus Uudenmaan järvillä 2016 - 2018 

   Malinen, Tommi; Marttila, Jaana
   Raportteja : 53/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.12.2018)
   Ahvenen elohopeapitoisuus on tärkeässä roolissa vesien kemiallisen tilan luokittelussa. Uudellamaalla luokiteltavista järvistä yli 60 %:n on oletettu olevan ”hyvää huonommassa” kemiallisessa tilassa ympäristönlaatunormia ...
  • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumispolut : Selvitys kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden pitkän aikavälin sijoittumisesta 

   Korhonen, Ilona; Ruotsalainen, Jarno; Savolainen, Lea
   Raportteja : 77/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.10.2013)
   Koulutusportti – maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen kehittämishanke selvitti työvoimakoulutuksena järjestetyn ja omaehtoisen kotoutumiskoulutuksen syksyllä 2006 aloittaneiden maahanmuuttajien etenemispolkujen eroja. ...
  • Alajärven säännöstelyn kehittäminen : Ilmastonmuutos- ja säännöstelylaskennat 

   Kumpumäki, Miia
   Raportteja : 15/2019 (Hämeen ELY-keskus, 04 / 2018)
   Alajärven säännöstelyn kehittämistyössä tarkasteltiin säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia ottaen huomioon järven nykyiset käyttötar¬peet sekä muuttuva ilmasto. Ilmastonmuutos- ja säännöstelylaskennat on laadittu Suomen ...
  • Alavuden Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttaminen : Velvoitetarkkailuraportti 

   Tolonen, Mika
   Raportteja : 50/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
   Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 28.12.2012 päätöksellään luvan Alavuden Saarijärven pato- ja ruoppaushankkeeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hankkeen tavoitteena oli ...
  • Ammattialojen ennusteet Pirkanmaalla 2021–2024 

   Järvinen, Jari; Andolin, Mikael
   Raportteja : 22/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2020)
   Tämän Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaaman ja Foredata Oy:n tekemän selvityksen tavoitteena on koota ja analysoida ammattialojen ja toimialojen työvoima- ja osaamistarpeita Pirkanmaalla. Selvityksestä ...
  • Ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymät Pirkanmaalla 2018 : Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun 

   Rannikko, Heikki; Lahtinen, Henri; Korhonen, Teemu; Jalava, Janne; Timonen, Antti; Joutsensaari, Riikka; Volanen, Pirja; Mäkinen, Tuula; Salkoaho, Urpo
   Raportteja : 22/2018 (Pirkanmaan ELY-keskus, 05 / 2018)
   Ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymät Pirkanmaalla 2018 – Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Ramboll Management Consulting ...
  • Ammattialojen kehitys Pirkanmaalla: Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun 

   Andolin, Mikael; Säilä, Elina; Niskavirta, Maija
   Raportteja : 36/2012 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2012)
   Ammattialojen kehitys Pirkanmaalla – Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun on Pirkanmaan ennakointipalvelun laatima selvitys ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymistä. Raportti toimii ...
  • Arktisen meriteknologian ennakointi : Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta 

   Myllylä, Yrjö
   Raportteja : 13/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2013)
   Uudellamaalla voi olla johtava rooli Suomessa ja maailmassa arktisessa meriteknologiassa myös jatkossa. Tämä edellyttää muun muassa koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan suuntaamista palvelemaan arktisen meriteknologian ...
  • Arolahden, Tillolan, Ruokosuon ja Vuolenkosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma : Iitti 

   Tiaskorpi, Sanna
   Raportteja : 43/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2014)
   Arolahden, Tillolan, Ruokosuon ja Vuolenkosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty osana vuosina 2012–2014 toteutettua kymPOVERI (Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan) -hanketta. Hankkeessa laadittiin ...
  • Asenne kohdallaan ja reitti selvä - vai ihan sama, mitä välii? : Hämeen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 

   Lietzén, Leena
   Raportteja : 74/2014 (Hämeen ELY-keskus, 12 / 2014)
   Hämeen nuorisotakuun toimintasuunnitelma on laadittu osana ESR-rahoitteista ”Nuorisotakuu Hämeessä: toimintasuunnitelma & tiedotus” -hanketta. Suunnitelmassa tarkastellaan eri toimijatahojen nuorille tarjoamia palveluja, ...
  • Aunessilta, Tampere : Museosillan hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti
   Raportteja : 67/2014 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2014)
   Aunessillan museosilta, vesistösilta H-389, sijaitsee Kämmenniemen kylässä Tampereella. Silta sijoittuu maantien 338 (Terälahdentie–Kaitavedentie) länsipuolelle kevyen liikenteen väylälle. Sillan rakennusvuosi on 1898–1899. ...
  • Bedre vanntilstand i samarbeid : Mulighetet til å påvirke arbeidsprogrammet for vannforvaltning og sentrale spørsmål i vannregionen Tana–Neiden–Pasvik i 2016–2021 

   Räinä, Pekka (red.); Juvonen, Janne; Karonen, Mauri; Kurkela, Reino; Laine, Anne; Mäenpää, Milla; Ojala, Teresa; Pasanen, Jari; Seppälä, Arto; Huhtala, Jarmo
   Raportteja : 66/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   Målet for vannforvaltning er å opprettholde god tilstand i vann og forbedre tilstanden i vann der hvor den er svekket. Det pågår en andre planleggingsrunde i vannforvaltning. Under denne runden skal planene kontrolleres ...
  • Bodominjärven ja Matalajärven säännöstely : Säännöstelyn muutosmahdollisuudet 

   Kärkäs, Niina
   Raportteja : 45/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Espoon Bodominjärvi on toiminut raakavedenottolähteenä vuosina 1961–1998, minkä vuoksi järven vedenkorkeutta ja virtaamaa säännöstellään. Myös järveen laskeva puro Matalajärvestä on suoristettu ja ruopattu, ja Matalajärven ...
  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel, Milla (Editors)
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 11 / 2012)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a Government Decree on Dam Safety (319/2010) on 5th May 2010. This Dam Safety Guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkell, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a government decree on dam safety (319/2010) on 5th May 2010. This dam safety guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel (toim.), Milla
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 2012)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkel, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerhetsguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...
  • Davviduovdagat : ”Eurohpálaš duovddaoktasašsoahpamuša ollašuhttin Davvikalohta gielddain” Konfereansa čakčamánu 7.-9. beaivve 2011, Anár, Suopma 

   Raasakka, Noora (toim.); Sivonen, Sari (toim.)
   Raportteja : 48/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   Kansainvälinen Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteiden saavuttamista edistävä konferenssi järjestettiin Inarissa 7.-9.9.2011. Konferenssissa käsiteltiin maisemasopimuksen tavoitteita, tarpeita ja mahdollisuuksia ...
  • Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven 

   Bengtsson, Thomas; Bern, Erik; Kangas, Marko; Kolhinen, Vesa; Laaksonen, Heli; Lantto, Heikki; Persson, Gunn; Uusikivi, Jari; Vehviläinen, Bertel
   Raportteja : 58/2013 (Lapin ELY-keskus, 07 / 2013)