Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Adaptation to Climate Change in the Baltic Sea and Arctic Regions : Governance and policy tools across countries 

   Berninger, Kati; Tiusanen, Maria; Tynkkynen, Oras
   Raportteja : 25/2021 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2021)
   The objective of this study was to collect and synthesise information about climate adaptation policy and governance in the Baltic Sea and Arctic regions. The report also describes best practices from different countries ...
  • Ahventen elohopeapitoisuuden seuranta Uudellamaalla 2010 – 2014 

   Marttila, Jaana; Roikonen, Teemu
   Raportteja : 79/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2015)
   Ahventen elohopeapitoisuus on tärkeä tekijä vesien tilan seurannassa. Kun vesien kemiallisen tilan luokittelua vuonna 2012 aloitettiin, Uudellamaalla oli vain vähän tietoa kalojen elohopeapitoisuudesta. Seuraavien kahden ...
  • Ahventen elohopeapitoisuus Uudenmaan järvillä 2016 - 2018 

   Malinen, Tommi; Marttila, Jaana
   Raportteja : 53/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.12.2018)
   Ahvenen elohopeapitoisuus on tärkeässä roolissa vesien kemiallisen tilan luokittelussa. Uudellamaalla luokiteltavista järvistä yli 60 %:n on oletettu olevan ”hyvää huonommassa” kemiallisessa tilassa ympäristönlaatunormia ...
  • Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumispolut : Selvitys kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden pitkän aikavälin sijoittumisesta 

   Korhonen, Ilona; Ruotsalainen, Jarno; Savolainen, Lea
   Raportteja : 77/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.10.2013)
   Koulutusportti – maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen kehittämishanke selvitti työvoimakoulutuksena järjestetyn ja omaehtoisen kotoutumiskoulutuksen syksyllä 2006 aloittaneiden maahanmuuttajien etenemispolkujen eroja. ...
  • Alajärven säännöstelyn kehittäminen : Ilmastonmuutos- ja säännöstelylaskennat 

   Kumpumäki, Miia
   Raportteja : 15/2019 (Hämeen ELY-keskus, 04 / 2018)
   Alajärven säännöstelyn kehittämistyössä tarkasteltiin säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia ottaen huomioon järven nykyiset käyttötar¬peet sekä muuttuva ilmasto. Ilmastonmuutos- ja säännöstelylaskennat on laadittu Suomen ...
  • Alavuden Saarijärven padon ja säännöstelyn muuttaminen : Velvoitetarkkailuraportti 

   Tolonen, Mika
   Raportteja : 50/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2017)
   Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 28.12.2012 päätöksellään luvan Alavuden Saarijärven pato- ja ruoppaushankkeeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hankkeen tavoitteena oli ...
  • Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2023 


   Raportteja : 75/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
   Tässä raportissa esitellään Uudenmaan ELY-keskuksen laatimat alueelliset linjaukset vuoden 2023 ammatillisten työvoimakoulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Linjausten tavoitteena on helpottaa työvoimakoulutusten ...
  • Ammattialojen ennusteet Pirkanmaalla 2021–2024 

   Järvinen, Jari; Andolin, Mikael
   Raportteja : 22/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2020)
   Tämän Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaaman ja Foredata Oy:n tekemän selvityksen tavoitteena on koota ja analysoida ammattialojen ja toimialojen työvoima- ja osaamistarpeita Pirkanmaalla. Selvityksestä ...
  • Ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymät Pirkanmaalla 2018 : Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun 

   Rannikko, Heikki; Lahtinen, Henri; Korhonen, Teemu; Jalava, Janne; Timonen, Antti; Joutsensaari, Riikka; Volanen, Pirja; Mäkinen, Tuula; Salkoaho, Urpo
   Raportteja : 22/2018 (Pirkanmaan ELY-keskus, 05 / 2018)
   Ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymät Pirkanmaalla 2018 – Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Ramboll Management Consulting ...
  • Ammattialojen kehitys Pirkanmaalla: Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun 

   Andolin, Mikael; Säilä, Elina; Niskavirta, Maija
   Raportteja : 36/2012 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2012)
   Ammattialojen kehitys Pirkanmaalla – Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun on Pirkanmaan ennakointipalvelun laatima selvitys ammattialojen ja työllisyyden kehitysnäkymistä. Raportti toimii ...
  • Arktisen meriteknologian ennakointi : Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta 

   Myllylä, Yrjö
   Raportteja : 13/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2013)
   Uudellamaalla voi olla johtava rooli Suomessa ja maailmassa arktisessa meriteknologiassa myös jatkossa. Tämä edellyttää muun muassa koulutuksen, tutkimuksen ja muun toiminnan suuntaamista palvelemaan arktisen meriteknologian ...
  • Arolahden, Tillolan, Ruokosuon ja Vuolenkosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma : Iitti 

   Tiaskorpi, Sanna
   Raportteja : 43/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2014)
   Arolahden, Tillolan, Ruokosuon ja Vuolenkosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tehty osana vuosina 2012–2014 toteutettua kymPOVERI (Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan) -hanketta. Hankkeessa laadittiin ...
  • Asenne kohdallaan ja reitti selvä - vai ihan sama, mitä välii? : Hämeen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 

   Lietzén, Leena
   Raportteja : 74/2014 (Hämeen ELY-keskus, 12 / 2014)
   Hämeen nuorisotakuun toimintasuunnitelma on laadittu osana ESR-rahoitteista ”Nuorisotakuu Hämeessä: toimintasuunnitelma & tiedotus” -hanketta. Suunnitelmassa tarkastellaan eri toimijatahojen nuorille tarjoamia palveluja, ...
  • Aunessilta, Tampere : Museosillan hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti
   Raportteja : 67/2014 (Pirkanmaan ELY-keskus, 07 / 2014)
   Aunessillan museosilta, vesistösilta H-389, sijaitsee Kämmenniemen kylässä Tampereella. Silta sijoittuu maantien 338 (Terälahdentie–Kaitavedentie) länsipuolelle kevyen liikenteen väylälle. Sillan rakennusvuosi on 1898–1899. ...
  • Baltic Sea Cooperation for Climate Resilience – Flood and Drought Risk Management : Conclusion report 

   Parkkila, Pekka
   Raportteja : 74/2021 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2021)
   This report is a summary of the work that was done during Baltic Sea cooperation for climate resilience – drought and flood risk management -project. The project was funded by Finnish ministry of foreign affairs and ...
  • Bedre vanntilstand i samarbeid : Mulighetet til å påvirke arbeidsprogrammet for vannforvaltning og sentrale spørsmål i vannregionen Tana–Neiden–Pasvik i 2016–2021 

   Räinä, Pekka (red.); Juvonen, Janne; Karonen, Mauri; Kurkela, Reino; Laine, Anne; Mäenpää, Milla; Ojala, Teresa; Pasanen, Jari; Seppälä, Arto; Huhtala, Jarmo
   Raportteja : 66/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   Målet for vannforvaltning er å opprettholde god tilstand i vann og forbedre tilstanden i vann der hvor den er svekket. Det pågår en andre planleggingsrunde i vannforvaltning. Under denne runden skal planene kontrolleres ...
  • Bodominjärven ja Matalajärven säännöstely : Säännöstelyn muutosmahdollisuudet 

   Kärkäs, Niina
   Raportteja : 45/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Espoon Bodominjärvi on toiminut raakavedenottolähteenä vuosina 1961–1998, minkä vuoksi järven vedenkorkeutta ja virtaamaa säännöstellään. Myös järveen laskeva puro Matalajärvestä on suoristettu ja ruopattu, ja Matalajärven ...
  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkell, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a government decree on dam safety (319/2010) on 5th May 2010. This dam safety guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel, Milla (Editors)
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 11 / 2012)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a Government Decree on Dam Safety (319/2010) on 5th May 2010. This Dam Safety Guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel (toim.), Milla
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 2012)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...