Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "fosfori"

  • Jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit vesistökuormituksen arvioinnissa 

   Vartiainen, Elisa; Yli-Renko, Maria; Laamanen, Leena; Elo, Riikka; Koskinen, Joni
   Raportteja : 31/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2014)
   Tässä raportissa tarkastellaan Aurajoen, Eurajoen ja Loimijoen valuma-alueiden kiintoaine-, nitraattityppi- ja kokonaisfosforikuormitusta sekä vertaillaan automaattiseen vedenlaadun seurantaan perustuvaa menetelmää ...
  • Ravinnevisio : Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä 

   Mönkäre, Tiina; Kinnunen, Viljami; Tampio, Elina; Ervasti, Satu; Lehtonen, Eeva; Kettunen, Riitta; Rasi, Saija; Rintala, Jukka
   Raportteja : 74/2016 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
   Selvityksen Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden potentiaalisesta käytöstä on teettänyt Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Nokian Vesi ...
  • Ravinteiden käytön yleissuunnitelma Saaristomeren valuma-alueella 

   Armio, Heikki; Manninen, Mika; Ryynänen, Antti; Lähde, Pekka; Mäkinen, Pinja; Hannuksela, Maiju; Jaakkola, Jari; Leskinen, Piia; Alho, Pekka; Paloposki, Sanna; Hietaranta, Jari; Popova, Milla
   Raportteja : 39/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2014)
   Ravinteiden käytön yleissuunnitelma Saaristomeren valuma-alueelle – hanke sai rahoituksensa Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke on ...