Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "activities with enviromental permits"

  • Hulevesien hallinnan tila ympäristölupavelvollisissa laitoksissa 

   Nurhonen, Niko
   Raportteja : 3/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 05 / 2020)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia kirjallisuusselvitys ympäristölupavelvollisten laitos-ten hulevesiä koskevasta lainsäädännöstä, oppaista, ohjeistuksista ja haitta-ainepitoisuuksien raja-arvoista. Lisäksi tarkoitus ...