Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2022–2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 64/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Kymmene älvs nedre lopp har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut utsetts till ett av Finlands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Planer för hantering av översvämningsrisker upprättas var sjätte år för ...
  • Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 60/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Kymijoen alaosa on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ja ...
  • Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 61/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Haminan ja Kotkan rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariski-alueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ...
  • Materiaalitehokkuus ympäristölupavelvollisissa laitoksissa : Raportti ELY-keskusten vuoden 2021 valtakunnallisen valvontateeman toteutuksesta ja tuloksista 

   Huotari, Arja
   Raportteja : 54/2022 (Hämeen ELY-keskus, 05 / 2022)
   Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteiseksi ympäristölupien valvonnan teemaksi vuodelle 2021 valittiin materiaalitehokkuus. Teeman lähtökohtana oli vuoteen 2023 ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma, jonka ...
  • Vesienhoidon toimenpideohjelma 2022–2027. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 

   Teppo, Anssi (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria (Toim.); Nikolajev-Wikström, Leena; Petäjä-Ronkainen, Anne; Westberg, Vincent; Dahlhem, Krister; Eklund, Lotta; Könönen, Oona; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka; Rantataro, Tilda; Saarenpää, Erika; Seppälä, Tommi; Tolonen, Mika; Vainio, Anna; Viitaniemi, Katja
   Raportteja : 41/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kyläteiden toteuttamismahdollisuudet Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella 

   Rahiala, Antti; Haukka, Pieta; Kuittinen, Teemu; Mattila, Severi
   Raportteja : 14/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 02.03.2022)
   Kyläteiden toteuttamismahdollisuuksia tutkittiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella. Konsulttina työssä on toiminut A-Insinöörit Civil Oy. Työn yhteydessä laadittiin olosuhdekriteeristö kylätieratkaisun käytölle, ...
  • Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys 

   Suhonen, Mikko; Lehtinen, Vili; Aittokallio, Lotta; Kanerva, Olli
   Raportteja : 26/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 12.04.2022)
   Työssä määriteltiin vaihtoehtoisia avoimen joukkoliikenteen järjestämistapoja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelualueeseen muodostivat Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Vihti, Karkkila ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 36/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 35/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 30/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 31/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.01.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Kemijoen vesienhoitoalueella. Toimenpiteillä vähennetään ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 32/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 : Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 33/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tornionjoen vesienhoitoalueella. Suunnitelma kattaa ...
  • Vt12 Nokian kohta ja Kahtalammin eritasoliittymä : Aluevaraussuunnitelma 

   Finnmap Infra Oy; Nissinen, Taneli; Berg, Jan-Erik; Lee, Aalam; Katajalehto, Jaana
   Raportteja : 79/2021 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   Valtatie 12 on merkittävä itä-länsi suuntainen tieyhteys välillä Rauma-Tampere-Lahti-Kouvola. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (7,5 km) koskee valtatietä 12 Nokian kohdalla. Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana oli ...
  • Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Mononen, Paula; Huttunen, Mika; Kukkonen, Minna; Haakana, Helena; Käki, Tiina; Heikkinen, Mari; Rissanen, Ninni
   Raportteja : 27/2022 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 20.04.2022)
   Pohjois-Karjala on osa laajaa koko Itä-Suomen kattavaa Vuoksen vesienhoitoaluetta. Vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesienhoitoalueesta. Tässä toimenpideohjelmassa on kuvattu tarkemmin pinta- ja ...
  • Velvoitetarkkailuja sekä syvännepohjaeläinmenetelmiä vertaileva hanke (Vepove) : Osaraportti A: Kaivosten ja rikastamoiden velvoitetarkkailujen vertailu : Osaraportti B: Syvännepohjaeläinmenetelmät kaivosperäisen kuormituksen kuvaajina 

   Vikstedt, Helena; Kivipelto, Joni; Koivuhuhta, Auri; Virtanen, Kimmo; Tolonen, Kimmo T.; Weckström, Jan; Luoto, Tomi; Mykrä, Heikki; Riihimäki, Juha; Hellsten, Seppo
   Raportteja : 28/2022 (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2022)
   Tämä Kainuun elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen (ELY), Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ja Helsingin yliopiston (HY) yhteistyönä toteutettu velvoitetarkkailuja ja syvännepohjaeläinten seurantamenetelmiä vertaileva ...
  • Förvaltningsplan för Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde för åren 2022-2027 : Del 1: Uppgifter som berör vattenförvaltningsområdet 

   Westberg, Vincent (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria; Mäkinen, Maria; Puro, Helena; Siiro, Petri; Teppo, Anssi
   Raportteja : 16/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   I den här förvaltningsplanen har man samlat information om vattendragens tillstånd, faktorer som påverkar det samt ett samman-drag av de åtgärder som krävs under vattenförvaltningsperioden 2022–2027 för att förbättra och ...
  • Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027 : Osa 1: Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Westberg, Vincent (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria; Mäkinen, Maria; Puro, Helena; Siiro, Petri; Teppo, Anssi
   Raportteja : 15/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä yhteenveto vesien-hoitokaudella 2022–2027 tarvittavista toimenpiteistävesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi ...
  • Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 

   Alajoki, Hanna; Bilaletdin, Ämer; Honkanen, Satu; Isid, Diar; Kara, Pilvi; Kerkkä, Valeria; Lindqvist, Pepe; Liukkonen, Hanne; Mäkynen, Anne; Niemelä, Mira; Nenonen, Nina; Pelkonen, Pauliina; Peltonen, Anu; Syvälä, Riitta; Taskinen, Salla; Vainonen, Anneli
   Raportteja : 12/2022 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 28.03.2022)
   Vesienhoidon tavoitteena on saada pinta- ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu vesienhoitosuunnitelmat ja niiden tausta-aineistona ...
  • Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä 

   Lindeqvist, Matleena; Lintusaari, Maiju; Pund, Hanna
   Raportteja : 21/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Kestävien matkaketjujen kehittäminen sisältyy valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Lahden kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaan ...