Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Restaureringsguide för kustens småvatten : Flador, gloflador och glon samt deras utloppsbäckar 

   Roininen, Jussi-Tapio
   Opas : 3/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
   Denna restaureringsguide för kustens småvatten är en del av livsmiljöprogrammet HELMI. Kustens småvatten, flador, gloflador, glon, glosjöar och bäckar i anslutning till dem, är hotade naturtyper som är utsatta för tryck ...
  • Rannikon pienvesien kunnostusopas : Fladat, kluuvifladat ja kluuvit, sekä niiden laskupurot. 

   Roininen, Jussi-Tapio
   Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
   Tämä rannikon pienvesien kunnostusopas on laadittu osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. Rannikon pienvedet; fladat, kluuvifladat, kluuvit, kluuvijärvet ja niihin liittyvät purot, ovat uhanalaisia luontotyyppejä, joita uhkaavat ...
  • Opas viranomaisille yhteisestä ojitusinvestoinnista 

   Keränen, Mauri
   Opas : 1/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2024)
   Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n ...
  • Lähteikköjen pohjaeläimet 

   Ilmonen, Jari
   Opas : 9/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
   Hankkeiden yhteydessä lajeja selvitettäessä panostetaan usein uhanalaisiin, suojeltuihin tai muuten huomioon otettaviin lajeihin, kuten luontodirektiivin liitteiden lajeihin. Tällöin pyritään arvioimaan hankkeen vaikutuksia ...
  • Helmi – sisävesien hiekkarantojen kunnostusopas 

   Rudnäs, Rasmus
   Opas : 8/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
   Tässä oppaassa käsitellään sisävesien hiekkarantoja keskittyen erityisesti järvien hiekkarantoihin. Tämän luontotyypin osalta syvennytään hiekkarantojen ekologiaan, hiekkarantaluontoa koskeviin uhkiin ja käydään läpi keinoja ...
  • Lähteikköjen ennallistamisopas 

   Eskelinen, Iina; Juutinen, Riikka
   Opas : 6/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
   Lähteikköjen ennallistamisopas on syntynyt tarpeesta parantaa lähde-elinympäristöjen tietopohjaa, terävöittää ennallistamisen tavoitteita ja vaikuttavuusseurantaa sekä koostaa ennallistamismenetelmiä. Painopiste on ennen ...
  • Raakkuopas Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle 

   Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
   Opas : 4/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
   Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
  • Raakkuopas Pirkanmaalle 

   Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
   Opas : 3/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
   Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
  • Raakkuopas Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen 

   Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
   Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
   Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
  • Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion - guide för kartläggning av möjligheter 

   Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
   Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
   Guiden Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion är en läges rapport över hanteringen och forskningen inom växthusproduktionens miljökonsekvenser. Guiden fokuserar på utvecklingsmöjligheterna inom ...
  • Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon - opas mahdollisuuksien kartoittamiseen 

   Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
   Opas : 1/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
   Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon -opas on tilannekatsaus kasvihuonetuotannon ympäristövaikutusten hallinnan ja tutkimuksen tilanteeseen. Oppaassa keskitytään erityisesti vesistöpäästöjen hallinnan ja jätteiden ...
  • Vesitalousisännöitsijän opas 

   Karhunen, Anni; Leppiniemi, Outi (Toim.)
   Opas : 10/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
   Suomen viljely- ja metsämaat on ojitettu, osa alueista useampaankin kertaan, toimivan ja kannattavan maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Aiemmin valtio toimi aktiivisesti ja edisti eri tavoin kuivatushankkeita, mutta valtion ...
  • Opas kurtturuusun torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
   Opas : 8/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
  • Handbok för bekämpning av vresros i Sverige och Finland 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
   Opas : Guide 9/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
  • Opas jättipalsamin torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes
   Opas : Opas 6/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
  • Handbok för bekämpning av jättebalsamin i Sverige och Finland 

   Lönnblad-Björkholm, Claes; Backlund, Linda
   Opas : Guide 7/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
  • Jätevesiopas. Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla. : Tämä opas sisältää vuonna 2017 uudistuneet säädökset jätevesien käsittelystä. 


   Opas : 1/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2020)
   Tämä jätevesiopas kertoo puolueettomasti, luotettavasti ja uudistuneeseen lainsäädäntöön nojautuen jäteveden käsittelyvaatimuksista vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Opas antaa myös neuvoja ...
  • Rättsfall om dikning 

   Autto, Hilja
   Opas : 4/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. I utredningen presenteras och tolkas i huvudsak utvalda beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och förvaltningsdomstolen ...
  • Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia 

   Autto, Hilja
   Opas : 3/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksessä esitellään ja tulkitaan pääasiassa valikoituja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja hallinto-oikeuden (HaO) päätöksiä. ...
  • Stranderosion : Orsaker och förebyggande åtgärder 

   Keto, Katriina
   Opas : 2/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Erosion, det att rinnande vatten äter upp jordytan, är en naturlig process, som byggande, jordbearbetning, avlägsnande av växttäcke samt övrig mänsklig verksamhet och markanvändning ökar. Erosionsprocesser kan orsaka ras ...