Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Tarvainen, Marjo"

  • Virtavesien vedenlaadun jatkuvatoiminen mittaaminen : Käytännön opas 

   Tattari, Sirkka; Koskiaho, Jari; Tarvainen, Marjo
   Opas : 5/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2016)
   Automaattisilla mittausjärjestelmillä voidaan saada luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa veden laadusta. Oppaassa keskitytään optisiin antureihin. Jatkuvatoimisista mittareista on todettu olevan hyötyä etenkin tilanteissa, ...