Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Haukilehto, Katja"

  • En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken 

   Haukilehto, Katja
   Opas : 2/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för ...
  • Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin 

   Haukilehto, Katja
   Opas : 1/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   Tämän oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta ...