Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Backlund, Linda"

  • Handbok för bekämpning av jättebalsamin i Sverige och Finland 

   Lönnblad-Björkholm, Claes; Backlund, Linda
   Opas : Guide 7/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
  • Handbok för bekämpning av vresros i Sverige och Finland 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
   Opas : Guide 9/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
  • Opas jättipalsamin torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes
   Opas : Opas 6/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
  • Opas kurtturuusun torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

   Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
   Opas : 8/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
   Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...