Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Autto, Hilja"

  • Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia 

   Autto, Hilja
   Opas : 3/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksessä esitellään ja tulkitaan pääasiassa valikoituja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja hallinto-oikeuden (HaO) päätöksiä. ...
  • Rättsfall om dikning 

   Autto, Hilja
   Opas : 4/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
   Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. I utredningen presenteras och tolkas i huvudsak utvalda beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och förvaltningsdomstolen ...