Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Airola, Hannu"

  • Buller- och vibrationsbekämpning vid planering av markanvändningen 

   Airola, Hannu
   Opas : 8/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 2013)
   Planläggning är en central metod för att påverka buller- och vibrationsbekämpning. Genom planläggningen kan man förhindra eller bidra till uppkomsten av buller- och vibrationsproblem. Närings-, trafikoch miljöcentralen i ...
  • Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa 

   Airola, Hannu; Myllynen, Maria
   Opas : 2/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.08.2015)
   Maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ilmanlaatuun ihmisen elinympäristössä. Sillä voidaan lieventää tai jopa ehkäistä ilman epäpuhtaushaittoja ja toisaalta luoda niitä. Tämä julkaisu on parhaat käytännöt -tyyppinen ...
  • Luftkvaliteten vid planering 

   Airola, Hannu; Myllynen, Maria
   Opas : 3/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.09.2015)
  • Melun ja tärinän torjunta maankäytön suunnittelussa 

   Airola, Hannu
   Opas : 2/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 05 / 2013)
   Kaavoitus on melun- ja tärinäntorjunnan keskeinen vaikutuskeino. Sillä voi ehkäistä melu- ja tärinäongelmien syntymistä tai luoda niitä. Tämä opas on parhaat käytännöt -tyyppinen työkalu, tietolähde,jossa esitetään suosituksia ...