Opas

 

Uusimmat viitteet

 • Restaureringsguide för kustens småvatten : Flador, gloflador och glon samt deras utloppsbäckar 

  Roininen, Jussi-Tapio
  Opas : 3/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
  Denna restaureringsguide för kustens småvatten är en del av livsmiljöprogrammet HELMI. Kustens småvatten, flador, gloflador, glon, glosjöar och bäckar i anslutning till dem, är hotade naturtyper som är utsatta för tryck ...
 • Rannikon pienvesien kunnostusopas : Fladat, kluuvifladat ja kluuvit, sekä niiden laskupurot. 

  Roininen, Jussi-Tapio
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
  Tämä rannikon pienvesien kunnostusopas on laadittu osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. Rannikon pienvedet; fladat, kluuvifladat, kluuvit, kluuvijärvet ja niihin liittyvät purot, ovat uhanalaisia luontotyyppejä, joita uhkaavat ...
 • Opas viranomaisille yhteisestä ojitusinvestoinnista 

  Keränen, Mauri
  Opas : 1/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2024)
  Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n ...
 • Lähteikköjen pohjaeläimet 

  Ilmonen, Jari
  Opas : 9/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Hankkeiden yhteydessä lajeja selvitettäessä panostetaan usein uhanalaisiin, suojeltuihin tai muuten huomioon otettaviin lajeihin, kuten luontodirektiivin liitteiden lajeihin. Tällöin pyritään arvioimaan hankkeen vaikutuksia ...
 • Helmi – sisävesien hiekkarantojen kunnostusopas 

  Rudnäs, Rasmus
  Opas : 8/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Tässä oppaassa käsitellään sisävesien hiekkarantoja keskittyen erityisesti järvien hiekkarantoihin. Tämän luontotyypin osalta syvennytään hiekkarantojen ekologiaan, hiekkarantaluontoa koskeviin uhkiin ja käydään läpi keinoja ...
 • Lähteikköjen ennallistamisopas 

  Eskelinen, Iina; Juutinen, Riikka
  Opas : 6/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Lähteikköjen ennallistamisopas on syntynyt tarpeesta parantaa lähde-elinympäristöjen tietopohjaa, terävöittää ennallistamisen tavoitteita ja vaikuttavuusseurantaa sekä koostaa ennallistamismenetelmiä. Painopiste on ennen ...
 • Raakkuopas Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 4/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Pirkanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 3/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion - guide för kartläggning av möjligheter 

  Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
  Guiden Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion är en läges rapport över hanteringen och forskningen inom växthusproduktionens miljökonsekvenser. Guiden fokuserar på utvecklingsmöjligheterna inom ...
 • Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon - opas mahdollisuuksien kartoittamiseen 

  Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
  Opas : 1/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
  Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon -opas on tilannekatsaus kasvihuonetuotannon ympäristövaikutusten hallinnan ja tutkimuksen tilanteeseen. Oppaassa keskitytään erityisesti vesistöpäästöjen hallinnan ja jätteiden ...
 • Vesitalousisännöitsijän opas 

  Karhunen, Anni; Leppiniemi, Outi (Toim.)
  Opas : 10/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Suomen viljely- ja metsämaat on ojitettu, osa alueista useampaankin kertaan, toimivan ja kannattavan maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Aiemmin valtio toimi aktiivisesti ja edisti eri tavoin kuivatushankkeita, mutta valtion ...
 • Opas kurtturuusun torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : 8/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av vresros i Sverige och Finland 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : Guide 9/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Opas jättipalsamin torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes
  Opas : Opas 6/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av jättebalsamin i Sverige och Finland 

  Lönnblad-Björkholm, Claes; Backlund, Linda
  Opas : Guide 7/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Jätevesiopas. Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla. : Tämä opas sisältää vuonna 2017 uudistuneet säädökset jätevesien käsittelystä. 


  Opas : 1/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2020)
  Tämä jätevesiopas kertoo puolueettomasti, luotettavasti ja uudistuneeseen lainsäädäntöön nojautuen jäteveden käsittelyvaatimuksista vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Opas antaa myös neuvoja ...
 • Rättsfall om dikning 

  Autto, Hilja
  Opas : 4/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. I utredningen presenteras och tolkas i huvudsak utvalda beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och förvaltningsdomstolen ...
 • Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia 

  Autto, Hilja
  Opas : 3/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksessä esitellään ja tulkitaan pääasiassa valikoituja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja hallinto-oikeuden (HaO) päätöksiä. ...
 • Stranderosion : Orsaker och förebyggande åtgärder 

  Keto, Katriina
  Opas : 2/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Erosion, det att rinnande vatten äter upp jordytan, är en naturlig process, som byggande, jordbearbetning, avlägsnande av växttäcke samt övrig mänsklig verksamhet och markanvändning ökar. Erosionsprocesser kan orsaka ras ...

Näytä lisää