Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Lappalainen, Antti"

  • Kalojen elintila kaventunut Uudellamaalla : Rannikkovesien tila huolestuttava 

   Ahlman, Mikaela; Lappalainen, Antti
   Näkymiä (Uudenmaan ELY-keskus, 07.09.2012)
   Uudenmaan rannikkoalueet ovat voimakkaasti rehevöityneet. Saaristossa alusveden happipitoisuudet kääntyivät yleisesti jyrkkään laskuun 2000-luvulla ja tänä päivänä saariston pohjien pinta-alasta ja myös vesitilavuudesta ...