Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "ravinnetase"

  • Esikasvin vaikutus viljojen, öljykasvien ja perunan viljelyyn 

   Keskitalo, Marjo; Hakala, Kaija; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Peltonen, Sari
   Erillisjulkaisut : 4/2014 (2014)
   Tässä oppaassa käsitellään viljelykierrolla saatavia hyötyjä. Viljelykierrolla on suotuisa vaikutus maan rakenteeseen ja se vähentää kasvitautien, rikkakasvien ja tuhoeläinten määrää kasvustoissa. Tarkastelussa ...
  • Perunan, porkkanan ja sokerijuurikkaan viljelykiertojen vaikutukset kasvintuhoojiin ja ravinnetaseisiin 

   Hannukkala, Asko; Salo, Tapio; Heikkinen, Janne
   Erillisjulkaisut : 7/2014 (2014)
   TEHO Plus -hanke selvitti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta perunan, porkkanan ja sokerijuurikkaan viljelykiertoja viiden vuoden (2009–2013) ajalta. Materiaali koottiin hyödyntämällä Maaseutuviraston, Geologian ...
  • TEHO-hankkeen raportteja, osa 2 : Peltomaan laatutesti : Ravinnetaseet 

   Riiko, Kaisa; Yli-Renko, Maria
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 3/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu tuloksia TEHO-hankkeen selvityksistä. Julkaisun ensimmäisessä osassa on kerätty yhteen ...
  • Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen 

   Pesonen, Liisa; Kaivosoja, Jere; Suomi, Pasi
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 5/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Ravinnetaseiden vaihtelut peltolohkojen välillä ja myös niiden sisällä voivat olla suuria. Toisissa paikoissa lannoituspanoksia hukataan, jolloin sadon käyttämättä jättämät ravinteet ovat alttiina huuhtoutumiselle pinta- ...