Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "maatalous"

  • Ekosysteemipalvelut maatiloilla 

   Vuorinen, Ilppo; Fröberg, Janette; Heikkinen, Janne; Hiedanpää, Juha; Launto-Tiuttu, Aino; Vuorisalo, Timo
   Erillisjulkaisut : 5/2014 (2014)
   Ekosysteemipalvelut maatiloilla -opas havainnollistaa, mitä ekosysteemipalvelut käytännössä ovat ja miten ne hyödyttävät viljelijöitä. Viljelijä voi toimillaan vaikuttaa joko kielteisesti tai myönteisesti ekosysteemipalveluihin. ...
  • Esikasvin vaikutus viljojen, öljykasvien ja perunan viljelyyn 

   Keskitalo, Marjo; Hakala, Kaija; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Peltonen, Sari
   Erillisjulkaisut : 4/2014 (2014)
   Tässä oppaassa käsitellään viljelykierrolla saatavia hyötyjä. Viljelykierrolla on suotuisa vaikutus maan rakenteeseen ja se vähentää kasvitautien, rikkakasvien ja tuhoeläinten määrää kasvustoissa. Tarkastelussa ...
  • FÅNGGRÖDOR – nytta för odlaren och miljön 

   Lemola, Riitta; Valkama, Elena; Suojala-Ahlfors, Terhi; Känkänen, Hannu; Turtola, Eila; Heikkinen, Janne; Koppelmäki, Kari
   Erillisjulkaisut : 8/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014)
   Den här publikationen går in på hur fånggrödorna minskar kväveurlakningen och hur de lämpar sig för odling i praktiken. I första delen behandlar vi fånggrödornas möjligheter att minska urlakningen av kväve på en vetenskaplig ...
  • Gröngödslingsguide 

   Kleemola, Jouko
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Denna guide behandlar möjligheterna att använda gröngödsling för att förbättra markkvaliteten. En gröngödslingsvall är ett bra alternativ för växelbruk av gräsvallar också på gårdar som inte annars odlar gräsvall. Frågor ...
  • Huolehdi pellostasi : vinkkejä vuokranantajalle ja vuokralaiselle 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Vuokramaiden osuus Suomen viljelypinta-alasta on noin kolmannes. Lyhyet sopimukset vaikeuttavat tuotannon suunnittelua eivätkä kannusta vuokralaista panostamaan pellon kasvukuntoon, vaikka se olisi tärkeää sekä ympäristön ...
  • KERÄÄJÄKASVIT - hyötyä viljelijälle ja ympäristölle 

   Lemola, Riitta; Valkama, Elena; Suojala-Ahlfors, Terhi; Känkänen, Hannu; Turtola, Eila; Heikkinen, Janne; Koppelmäki, Kari
   Erillisjulkaisut : 6/2014 (2014)
   Tässä julkaisussa käsitellään kerääjäkasvien toimivuutta typen huuhtoutumisen vähentäjänä ja soveltuvuutta käytännön viljelyyn. Ensimmäisessä osassa käsitellään kerääjäkasvien mahdollisuuksia vähentää typen huuhtoutumista ...
  • Kohdentamalla suurin hyöty maatalouden ympäristönsuojeluun : TEHO Plus -hankkeen (2011-2014) loppuraportti 

   Launto-Tiuttu, Aino; Heikkinen, Janne; Koskinen, Joni; Lankinen, Eevakaisa; Lundström, Eriika; Puustinen, Satu; Röytiö, Jaana; Vartiainen, Elisa; Wilander, Silva; Yli-Heikkilä, Katariina
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   TEHO Plus, Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hanke jatkoi TEHO-hankkeen aloittamaa työtä vuosina 2011–2014. Hankkeen toiminnan painopistealueina ovat olleet maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspaketin luonti ja ...
  • Maatilaluonnon monimuotoisuus : pientareilta pelloille, kedoilta kosteikkoihin 

   Härjämäki, Kimmo
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Maatiloilla luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisesta hyötyy niin viljelijä kuin ympäröivä luontokin. Jokaiselta tilalta löytyy joitakin luonnonhoitokohteita, joiden hoidosta voi olla viljelyn kannalta taloudellistakin ...
  • Maatilan ympäristökäsikirja 

   TEHO Plus -hanke
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Maatilan ympäristökäsikirjaan on koottu tietoa erilaisista maataloutta koskevista ympäristöteemoista sekä ehdotuksia käytännön toimista, joita tiloilla voi toteuttaa. Käsikirja on tarkoitettu viljelijöiden, alan neuvojien ...
  • Malisjoen kosteikkojen yleissuunnitelma 

   Rahkila, Riina; Honkela, Tanja; Anttila, Susanna
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2010)
  • Perunan, porkkanan ja sokerijuurikkaan viljelykiertojen vaikutukset kasvintuhoojiin ja ravinnetaseisiin 

   Hannukkala, Asko; Salo, Tapio; Heikkinen, Janne
   Erillisjulkaisut : 7/2014 (2014)
   TEHO Plus -hanke selvitti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta perunan, porkkanan ja sokerijuurikkaan viljelykiertoja viiden vuoden (2009–2013) ajalta. Materiaali koottiin hyödyntämällä Maaseutuviraston, Geologian ...
  • Ta vara på din åker : tips för arrendegivaren och arrendatorn 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Andelen arrendejord av Finlands odlade areal är nästan en tredjedel. Korta avtal försvårar planeringen av produktionen och sporrar inte arrendatorn till att satsa på åkerns markkvalitet trots att det skulle vara viktigt ...
  • Viherlannoitusopas 

   Kleemola, Jouko
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Tässä oppaassa käsitellään mahdollisuuksia käyttää viherlannoitusnurmea maan kasvukunnon parantamiseen. Viherlannoitusnurmi on hyvä vaihtoehto saada nurmea viljelykiertoon myös tiloilla, jotka eivät muuten viljele nurmea. ...