Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Wistbacka, Ralf"

  • Inventering av kustnära småvatten : Handbok för inventerare 2014 

   Wistbacka, Ralf
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Denna handbok är avsedd som handledning vid fältinventering av kustnära småvatten dvs. flador, glon, kustnära sjöar, rännilar och bäckar. Gemensamt för dem är att deras uppkomst inleds med att landhöjning-en avsnör flador ...
  • Rannikon pienvesien inventointiopas : Inventoijan käsikirja 2014 

   Wistbacka, Ralf
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Tämä käsikirja on tarkoitettu rannikon pienvesien inventoinnin käytännönläheiseksi oppaaksi. Rannikon pienvesiksi lasketaan fladat, kluuvit, rannikon järvet sekä norot ja purot. Nämä vesistöt ovat muodostuneet maankohoamisen ...