Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Raatikainen, Kaisa (red.)"

  • Betesberättelser : Slutpublikation för Härkää sarvista -projektet 

   Raatikainen, Kaisa (red.)
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 27.09.2012)
   Mångfalden i naturen på landsbygden är överraskande stor. I vårdbiotoperna, eller på naturängarna och -betena, finns den största variationen. Alla vårdbiotoper har sina karaktärsdrag och i dem lever ett stort antal sällsynta ...