Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • FÅNGGRÖDOR – nytta för odlaren och miljön 

   Lemola, Riitta; Valkama, Elena; Suojala-Ahlfors, Terhi; Känkänen, Hannu; Turtola, Eila; Heikkinen, Janne; Koppelmäki, Kari
   Erillisjulkaisut : 8/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014)
   Den här publikationen går in på hur fånggrödorna minskar kväveurlakningen och hur de lämpar sig för odling i praktiken. I första delen behandlar vi fånggrödornas möjligheter att minska urlakningen av kväve på en vetenskaplig ...
  • Gröngödslingsguide 

   Kleemola, Jouko
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Denna guide behandlar möjligheterna att använda gröngödsling för att förbättra markkvaliteten. En gröngödslingsvall är ett bra alternativ för växelbruk av gräsvallar också på gårdar som inte annars odlar gräsvall. Frågor ...
  • Gårdens miljöhandbok 


   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   I denna Gårdens miljöhandbok har samlats information om olika teman som berör jordbruket samt förslag till praktiska åtgärder som man kan vidta på gårdarna. Handboken är riktad till jordbrukare, rådgivare i branschen och ...
  • Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen sekä Reisjärven kunnat ovat laatineet yhdessä Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laaditut kuntakohtaiset ...
  • Hankinnan toimintamallin kehittäminen 

   Tervo, Markku; Päkkilä, Jukka; Haurinen, Taija; Kaakinen, Juhani; Leppänen, Risto; Merilä, Eero; Nikkarikoski, Heikki; Sarkkinen, Jouko; Tuomikoski, Mari; Tuovinen, Jukka; Utriainen, Olli; Yrjänä, Timo; Pulkkinen, Keijo; Soukka, Janica
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP ELY) käynnisti alkuvuodesta 2010 hankintatoimen kehittämisprojek-tin. Projektin tavoitteena oli kartoittaa hankintatoimen nykytila elinkeino-, liikenne- ja ...
  • Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Launonen, Petri; Airaksinen, Noora; Pöllänen, Laura; Tikkanen, Marko
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)
  • Helsingin seudun liikenteenhallinnan kärkihankkeiden päivitys 2011 


   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Työn tavoitteena oli kokonaisnäkemyksen luominen Helsingin seudun liikenteenhallinnan tilasta ja kehitysnäkymistä sekä seuraavien tärkeimpien kehittämispolkujen tunnistaminen ja konkretisointi toimenpiteiksi. Työssä ...
  • Hevostoiminnan ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

   Hollmén, Maarit
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 2/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Hevosten määrä on yli kaksinkertaistunut massamme kolmen viime vuosikymmenen aikana. Hevostaloudella on tärkeä merkitys maaseudun yritys- ja elinkeinotoiminnan monipuolistamisessa. Toiminnan laajentuessa myös ympäristökysymyksiin ...
  • Huolehdi pellostasi : vinkkejä vuokranantajalle ja vuokralaiselle 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Vuokramaiden osuus Suomen viljelypinta-alasta on noin kolmannes. Lyhyet sopimukset vaikeuttavat tuotannon suunnittelua eivätkä kannusta vuokralaista panostamaan pellon kasvukuntoon, vaikka se olisi tärkeää sekä ympäristön ...
  • Ihmisiä, liikettä : Onnistumisia Uudellamaalla rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013 

   Torniainen, Marja-Liisa; Kyröhonka, Santtu; Salaja, Saara
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2013)
   Edessäsi on kurkistus seitsemän viime vuoden aikana Uudellamaalla tehtyyn hanketyöhön. Ikään kuin pintaraapaisu, joka kertoo jotakin siitä oivaltavasta ja huikeasta, mitä on tapahtunut, ollut ja saatu aikaan. Hankkeissa ...
  • Iin liikenneturvalisuussuunnitelma 

   Launonen, Petri; Airaksinen, Noora; Pöllänen, Laura; Tikkanen, Marko
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)
  • Ilmakuvien käyttö viljelysuunnittelussa 

   Kleemola, Jouko
   Erillisjulkaisut (Satakunnan ELY-keskus, 01.04.2013)
  • Improvements in safe working on roads 

   Greenhalgh, Mike; Alicandri, Elizabeth; Bahadur, Aditya; Brumec, Uros; Klang, Jaakko; Larsson, Åke; Lautner, Bernhard
   Erillisjulkaisut (2012)
  • Inter-programme Capacity and Comptence in ETC/Interreg 

   INTERACT
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2014)
   A Study on if and how working across programmes and funds is mastered and implemented by 2007-2013 and 2014-2020 ETC/Interreg programmes’ staff and if and how it is anchored in the programmes’ human resource management.
  • Inventering av kustnära småvatten : Handbok för inventerare 2014 

   Wistbacka, Ralf
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Denna handbok är avsedd som handledning vid fältinventering av kustnära småvatten dvs. flador, glon, kustnära sjöar, rännilar och bäckar. Gemensamt för dem är att deras uppkomst inleds med att landhöjning-en avsnör flador ...
  • Itä-Suomen liikennestrategia 2010-luvulle 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
  • Jokilaaksojen palvelukohteide opastussuunnitelma 

   Karjalainen, Jani; Sarjanoja, Erkki
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)
  • Joroisten Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 22.11.2010)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueille EAKRosarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kolman pohjavesialueella on käytössä Kalalammen vedenottamo. ...
  • Joukkoliikenteen vaihto- ja solmupysäkit Pirkanmaalla 

   Mantila, Atte; Somerpalo, Sakari; Nyby, Marko; Weiste, Henriika
   Erillisjulkaisut (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2019)
   Raportti sisältää luettelon Pirkanmaan ja Kuhmoisten tärkeimmistä joukkoliikenteen solmupysäkeistä sekä tiedot niiden nykytilasta, puutteista ja kehittämistoimenpiteistä. Erityisesti kauko- ja seutuliikenteelle tärkeät ...
  • Juuristotietopaketti : Juuret maan rakenteen parantajina 

   Myllys, Merja; Gustafsson, Markus; Koppelmäki, Kari; Känkänen, Harri; Palojärvi, Ansa; Alakukku, Laura
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 1/2015)