Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Sadetuksen käyttö viljanviljelyn ja vesiensuojelun kehittämisessä 

   Hautala, Heikki
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.08.2014)
  • Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen 

   Palva, Reetta
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 3/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Kasvuolosuhteet vaihtelevat tavallisesti hyvinkin paljon peltolohkoittain, ja samalla tavoin myös sadoissa voi olla suurta lohkokohtaista vaihtelua. Satotason lohkokohtainen määrittäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvä ...
  • Savonlinnan Kaamanniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.04.2011)
   Suojelusuunnitelma on päivitetty EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kaamanniemen pohjavesialueilla on käytössä vedenottamo. Pohjavesialue ei ole luokiteltu ...
  • Savonlinnan Lähteelän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.04.2011)
   Suojelusuunnitelma on päivitetty EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Lähteelän pohjavesialueella on käytössä vedenottamo. Lähteelän pohjavesialue ei ole luokiteltu ...
  • Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 06 / 2013)
   Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Savonlinnan seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta. Suunnitelma on laadittu rinnan ja tiiviissä vuorovaikutuksessa seudun aluerakennemallityön ...
  • Sievin liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Koukkula, Minna; Kinnunen, Teemu
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
  • Siikajoen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Siikajoen kunta ovat yhteistyössä laatineet Siikajoen liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnittelutyö on tehty Raahen seudun kuntien, Raahen, Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin yhteisenä ...
  • Sikurin viljelyä aluskasvina 

   Röman, Linda
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.02.2014)
  • Sotkamo - Kainuun etelä : Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma 

   Tervo, Kari
   Erillisjulkaisut (Kainuun ELY-keskus, 06 / 2017)
   Sotkamon kulttuuriympäristöt löytyvät kylätaajamista ja yksittäisten tilojen ympäristöistä. Lähinnä vesistöjen varsille ja vaarojen rinteille sijoittuvat asuinsijat tarjoavat kauniita perinnemaisemia ja talonpoikaisia ...
  • SPA-hankkeen loppuraportti 


   Erillisjulkaisut (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 09 / 2012)
   Sähköisiä palveluja ja asianhallintaa tukevat järjestelmäratkaisut -hankkeen (SPA)tavoitteena oli toteuttaa Aluehallintovirastoille, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, maistraateille sekä TE-toimistoille yhteinen ...
  • Suomen makeanveden punalevät 

   Eloranta, Pertti; Eloranta, Anssi; Perämäki, Pasi; Lee, Janina
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 04 / 2018)
   Suomen lajiston uhanalaisuuden neljännen kokonaisarvioinnin (2010) mukaan punalevät kuuluvat niihin vesieliöryhmiin, jotka tunnetaan huonosti Suomessa. Pääosa makeanveden punalevistä elää virtavesissä, jotka kuuluvat ...
  • Suositus lannan käsittelystä ja hyötykäytöstä Lestijoen valuma-alueelle 

   Saari, Päivi; Korpijärvi, Monika
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Keski-Pohjanmaalla maatalous on pitkälti karjataloutta päätuotteinaan maito ja naudan liha. Lestijoen valuma-alueella tiloja on noin 530 kpl ja nautoja noin 24 000 eläinyksikköä. Karjatalouteen painottunut tuotanto sekä ...
  • Suositus vesien tilan turvaamisen jatkotoimenpiteistä Lestijoen valuma-alueella 

   Saari, Päivi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Valtioneuvosto hyväksyi alueelliset vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2010-2015 vuoden 2009 joulukuussa. Vesienhoitosuunnitelmissa kuvataan alueen vesien nykyinen tila, vesienhoidon tavoitteet, toimenpiteet tavoitteisiin ...
  • Ta vara på din åker : tips för arrendegivaren och arrendatorn 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Andelen arrendejord av Finlands odlade areal är nästan en tredjedel. Korta avtal försvårar planeringen av produktionen och sporrar inte arrendatorn till att satsa på åkerns markkvalitet trots att det skulle vara viktigt ...
  • Targeted measures bring the greatest benefits for environmental protection in agriculture final report of the TEHO Plus project (2011–2014) 

   Launto-Tiuttu, Aino; Heikkinen, Janne; Koskinen, Joni; Lankinen, Eevakaisa; Lundström, Eriika; Puustinen, Satu; Röytiö, Jaana; Vartiainen, Elisa; Wilander, Silva; Yli-Heikkilä, Katariina
   Erillisjulkaisut : 9/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014)
   Targeted measures bring the greatest benefits for environmental protection in agriculture final report of the TEHO Plus project (2011–2014). Particular priority areas of the project activities included creating a training ...
  • TEHO-hankkeen raportteja, osa 1 

   Kulmala, Airi
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 1/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu tuloksia TEHO-hankkeen kokeiluista ja selvityksistä. Julkaisun ensimmäinen raportti käsittelee ...
  • TEHO-hankkeen raportteja, osa 2 : Peltomaan laatutesti : Ravinnetaseet 

   Riiko, Kaisa; Yli-Renko, Maria
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 3/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu tuloksia TEHO-hankkeen selvityksistä. Julkaisun ensimmäisessä osassa on kerätty yhteen ...
  • TEHO-hankkeen raportteja, osa 3 : Fosforin kerrostuminen, Lietteenlevitys sokerijuurikkaalle, Lannan levityskokeilut, Separointi, Typen poisto 

   Lillunen, Anu; Yli-Renko, Maria
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 6/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu tuloksia TEHO-hankkeen aikana tehdyistä kokeiluista ja seurannoista. Julkaisun ensimmäinen ...
  • TEHO-hankkeen raportteja, osa 4 : Ympäristötukijärjestelmät ja vesiensuojelutoimenpiteet EU-maissa : Biodiversiteettitoimenpiteet EU-maissa : TEHO-hankkeen kokemuksia Suomen erityistuista 

   Härjämäki, Kimmo; Lundström, Eriika
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeel julkaisuja 7/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu tuloksia TEHO-hankkeen kokemuksista ja selvityksistä liittyen nykyisiin ympäristötukiin. ...
  • TEHO-hankkeen raportteja, osa 5 : Vedenlaadun automaattiseuranta : Yliskulman lasketusallas : RUSLE-malli maatalouden vesiensuojelussa 

   Koskinen, Joni; Peltonen, Jani
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 8/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu kokemuksia ja tuloksia hankkeen aikana tehdyistä vedenlaatumittauksista sekä maan pinnan ...