Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Raahen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Piippo, Hilkka; Raappana, Juha; Puolimatka, Hanna; Joensuu, Leena
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2012)
  • Raahen seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Raahen seudun kunnat, Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti ovat yhteistyössä laatineet Raahen seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnittelutyö on tehty Raahen seutukunnan kuntien ...
  • Raisionlahden hoitosuunnitelma 2012 

   Orjala, Mika
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2013)
  • Rannikon pienvesien inventointiopas : Inventoijan käsikirja 2014 

   Wistbacka, Ralf
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Tämä käsikirja on tarkoitettu rannikon pienvesien inventoinnin käytännönläheiseksi oppaaksi. Rannikon pienvesiksi lasketaan fladat, kluuvit, rannikon järvet sekä norot ja purot. Nämä vesistöt ovat muodostuneet maankohoamisen ...
  • Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 30.08.2011)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Kaukalovuoren pohjavesialueille EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kaukalovuoren pohjavesialueella on käytössä vedenottamo. Vedenottamolle ...
  • Rauvolanniittu Modernia ruokorakentamista uudella asuinalueella 

   Pennanen, Tarja
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 28.11.2012)
  • Ravinnehuuhtoutumat pelto-ojaan ja metsäpuroon 

   Valkama, Pasi
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.03.2014)
  • Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen sekä Reisjärven kunnat ovat laatineet yhdessä Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laaditut kuntakohtaiset ...
  • Rukan toimenpideselvitys : Rukatunturintie ja Rukajärventie 

   Mankinen, Mika; Panula-Ontto, Vuokko; Pohjola, Pasi; Pätsi, Tarmo; Leppänen, Risto; Jääskeläinen, Tarja; Sarjanoja, Erkki; Karjalainen, Jani
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2011)
  • Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen : Keskisuomalainen pilottitutkimus 

   Eloranta, Anssi J.; Eloranta, Antti P.
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 2016)
   Tämä on ensimmäinen maakunnanlaajuinen rumpurakennetutkimus Suomessa. Sen tavoitteena on edistää vesialueiden ylitysrakenteisiin liittyvien ympäristöongelmien tunnettavuutta sekä niiden välttämis- ja korjaamiskäytäntöjä. ...
  • Sadetuksen käyttö viljanviljelyn ja vesiensuojelun kehittämisessä 

   Hautala, Heikki
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.08.2014)
  • Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen 

   Palva, Reetta
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 3/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Kasvuolosuhteet vaihtelevat tavallisesti hyvinkin paljon peltolohkoittain, ja samalla tavoin myös sadoissa voi olla suurta lohkokohtaista vaihtelua. Satotason lohkokohtainen määrittäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvä ...
  • Savonlinnan Kaamanniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.04.2011)
   Suojelusuunnitelma on päivitetty EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kaamanniemen pohjavesialueilla on käytössä vedenottamo. Pohjavesialue ei ole luokiteltu ...
  • Savonlinnan Lähteelän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.04.2011)
   Suojelusuunnitelma on päivitetty EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Lähteelän pohjavesialueella on käytössä vedenottamo. Lähteelän pohjavesialue ei ole luokiteltu ...
  • Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 06 / 2013)
   Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Savonlinnan seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta. Suunnitelma on laadittu rinnan ja tiiviissä vuorovaikutuksessa seudun aluerakennemallityön ...
  • Sievin liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Koukkula, Minna; Kinnunen, Teemu
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
  • Siikajoen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Siikajoen kunta ovat yhteistyössä laatineet Siikajoen liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnittelutyö on tehty Raahen seudun kuntien, Raahen, Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin yhteisenä ...
  • Sikurin viljelyä aluskasvina 

   Röman, Linda
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.02.2014)
  • Sotkamo - Kainuun etelä : Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma 

   Tervo, Kari
   Erillisjulkaisut (Kainuun ELY-keskus, 06 / 2017)
   Sotkamon kulttuuriympäristöt löytyvät kylätaajamista ja yksittäisten tilojen ympäristöistä. Lähinnä vesistöjen varsille ja vaarojen rinteille sijoittuvat asuinsijat tarjoavat kauniita perinnemaisemia ja talonpoikaisia ...
  • SPA-hankkeen loppuraportti 


   Erillisjulkaisut (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 09 / 2012)
   Sähköisiä palveluja ja asianhallintaa tukevat järjestelmäratkaisut -hankkeen (SPA)tavoitteena oli toteuttaa Aluehallintovirastoille, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, maistraateille sekä TE-toimistoille yhteinen ...