Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2009 

   Toikka, Mika (toim.)
   Erillisjulkaisut (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2011)
   ECOREG-hankkeessa luodun alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattoreille tehtiin vuoden 2010 aikana viides vuosipäivitys vuosina 2005-2007 kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Projektin ...
  • Kainuun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 

   Hyvärinen, Tarmo
   Erillisjulkaisut : 1/2011 (Kainuun ELY-keskus, 02 / 2011)
   Vesihuoltolaissa (119/2001) on entistä selkeämmät säännökset vesihuollon tavoitteista ja keinoista sekä eri tahojen vastuista vesihuollon kehittämisessä, järjestämisessä ja hoitamisessa. Vesihuoltolain 5 §:n mukaan "kunnan ...
  • Kalajoen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Koukkula, Minna; Kinnunen, Teemu
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
  • Karjanlannan typpi- ja fosforimäärät sekä niiden jakautuminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

   Salmi, Pasi; Kulmala, Airi; Lillunen, Anu; Koskinen, Joni
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 4/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Karjanlanta on arvokasta lannoitetta, jonka sisältämät ravinteet tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi viljelykasvien ravinteina. Kotieläimet ovat jakaantuneet epätasaisesti sekä valtakunnallisesti, alueellisesti ...
  • Kasvillisuuskentät ja kosteikot turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa 

   Heikkinen, Kaisa; Riihimäki, Juha; Jokisuu, Roosa
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 2014)
   Kasvillisuuskenttiä ja kosteikkoja käytetään turvetuotannon vesiensuojelussa vesistökuormitusta vähentävinä menetelminä. Turvetuotannon äskettäin päivitetyn ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriö 2013) mukaan ...
  • KASVU-projektin toimenpiteiden vaikuttavuusselvitys 

   Pekkala, Henrik; Salminen, Vesa; Lamminmäki, Kalle; Barge, Brian; Miller, Cameron
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 06.11.2014)
  • Kaupunkiniityt : Elinvoimaa elävästä perinnöstä 


   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2013)
   Keskeltä kaupungin sykettä ja vilinää voit löytää kaupunkiniityn. Kaupunkiniityllä tarkoitetaan taajama-alueella sijaitsevaa viherympäristöä, jonka hoidon tavoitteena on niittylajiston ylläpitäminen ja kaupunkilaisten ...
  • KERÄÄJÄKASVIT - hyötyä viljelijälle ja ympäristölle 

   Lemola, Riitta; Valkama, Elena; Suojala-Ahlfors, Terhi; Känkänen, Hannu; Turtola, Eila; Heikkinen, Janne; Koppelmäki, Kari
   Erillisjulkaisut : 6/2014 (2014)
   Tässä julkaisussa käsitellään kerääjäkasvien toimivuutta typen huuhtoutumisen vähentäjänä ja soveltuvuutta käytännön viljelyyn. Ensimmäisessä osassa käsitellään kerääjäkasvien mahdollisuuksia vähentää typen huuhtoutumista ...
  • Kerääjäkasvit - tutkimuksesta käytännön kokemuksiin 

   Känkänen, Hannu; Keskitalo, Marjo; Riiko, Kaisa
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 4/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Viljelyn monipuolistaminen ja kerääjäkasvien käyttö ovat mahdollisuus muuttaa tuotantoa kestävämmäksi. Tavoitteena on ...
  • Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen yritysrahoitus- palveluiden laatu 

   Johansson, Jenna; Rantanen, Tiia; Skonbäck, Markku
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 12 / 2018)
   Tämä yritysrahoituspalveluiden laadun arviointi on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) toteuttama. Arviointi perustuu vuosina 2014–2018 Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta EU:n rakenne- ja ...
  • Kohdentamalla suurin hyöty maatalouden ympäristönsuojeluun : TEHO Plus -hankkeen (2011-2014) loppuraportti 

   Launto-Tiuttu, Aino; Heikkinen, Janne; Koskinen, Joni; Lankinen, Eevakaisa; Lundström, Eriika; Puustinen, Satu; Röytiö, Jaana; Vartiainen, Elisa; Wilander, Silva; Yli-Heikkilä, Katariina
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   TEHO Plus, Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hanke jatkoi TEHO-hankkeen aloittamaa työtä vuosina 2011–2014. Hankkeen toiminnan painopistealueina ovat olleet maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspaketin luonti ja ...
  • Kokemuksia viljelijöiden pelloilta 

   Koppelmäki, Kari; Känkänen, Hannu
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.04.2014)
  • Korvenkylän-Välikylän liikennejärjestelyt : Aluevaraussuunnitelma 

   Leppänen, Risto; Kuusisto, Ritva; Ukkola, Mikko; Röpelinen, Anja; Heikkinen, Jorma; Jäntti, Matti; Kaikkonen, Sanna; Pussinen, Marja; Hintsala, Jouko; Isteri, Merja
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2011)
  • Kotiseudun ympäristö Lapuanjokivarressa : Opetuspaketti kouluille 

   Alakarhu, Susanna (toim.); Mykrä, Marjut (toim.)
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2013)
   Kotiseudun ympäristö Lapuanjokivarressa -opetuspaketti kouluille on laadittu alun perin Euroopan Unionin aluekehitysrahaston tukemien Kuortaneenjärvi-hankkeiden (2003–2005) ja Lapuanjoen yläosan kehittämishankkeen (2002–2004) ...
  • Kotopellolta Rantalohkolle -Tehoa maatalouden vesiensuojeluun : TEHO-hankkeen (2008 - 2011) loppuraportti 

   Lillunen, Anu; Härjämäki, Kimmo; Riiko, Kaisa; Yli-Renko, Maria; Kulmala, Airi; Koskinen, Joni; Lundström, Eriika; Kaasinen, Susanna
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 5/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
  • Kruusilan kosteikko : yhteistyön tulos 

   Kaasinen, Susanna
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2013)
   Kosteikkojen rakentaminen on yksi keino vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin ja lisätä luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Varsinais-Suomessa, Salon Suomusjärvellä toteutettu Kruusilan kosteikkohanke ...
  • Kuopion seudun kevyen liikenteen strategia 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 06 / 2010)
  • Kuusamon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Pohjola, Pasi; Pätsi, Tarmo; Jääskeläinen, Tarja; Sarjanoja, Erkki; Karjalainen, Jani
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2011)
   Kuusamon liikenneturvallisuussuunnitelma vuodelta 2000 on päivitetty, jotta tämän päivän liikenneturvallisuusongelmat ja niihin ideoidut parantamistoimenpiteet ovat selvillä kunnan ja ELY-keskuksen toiminta- ja ...
  • Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen sekä Reisjärven kunnat ovat laatineet yhdessä Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laaditut kuntakohtaiset ...
  • Käytännön kosteikkosuunnittelu 

   Hagelberg, Eija; Karhunen, Anni; Kulmala, Airi; Larsson, Roine; Lundström, Eriika
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 1/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Maatalouden vesiensuojelua edistetään monin tavoin. Ravinteita ja eroosioainesta sisältäviä valumavesiä pyritään puhdistamaan erilaisissa kosteikoissa. Tämä opas on kirjoitettu avuksi pienimuotoisten kosteikkojen perustamiseen. ...