Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen sekä Reisjärven kunnat ovat laatineet yhdessä Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laaditut kuntakohtaiset ...
  • Hankinnan toimintamallin kehittäminen 

   Tervo, Markku; Päkkilä, Jukka; Haurinen, Taija; Kaakinen, Juhani; Leppänen, Risto; Merilä, Eero; Nikkarikoski, Heikki; Sarkkinen, Jouko; Tuomikoski, Mari; Tuovinen, Jukka; Utriainen, Olli; Yrjänä, Timo; Pulkkinen, Keijo; Soukka, Janica
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP ELY) käynnisti alkuvuodesta 2010 hankintatoimen kehittämisprojek-tin. Projektin tavoitteena oli kartoittaa hankintatoimen nykytila elinkeino-, liikenne- ja ...
  • Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Launonen, Petri; Airaksinen, Noora; Pöllänen, Laura; Tikkanen, Marko
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)
  • Helsingin seudun liikenteenhallinnan kärkihankkeiden päivitys 2011 


   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Työn tavoitteena oli kokonaisnäkemyksen luominen Helsingin seudun liikenteenhallinnan tilasta ja kehitysnäkymistä sekä seuraavien tärkeimpien kehittämispolkujen tunnistaminen ja konkretisointi toimenpiteiksi. Työssä ...
  • Hevostoiminnan ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

   Hollmén, Maarit
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 2/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Hevosten määrä on yli kaksinkertaistunut massamme kolmen viime vuosikymmenen aikana. Hevostaloudella on tärkeä merkitys maaseudun yritys- ja elinkeinotoiminnan monipuolistamisessa. Toiminnan laajentuessa myös ympäristökysymyksiin ...
  • Huolehdi pellostasi : vinkkejä vuokranantajalle ja vuokralaiselle 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Vuokramaiden osuus Suomen viljelypinta-alasta on noin kolmannes. Lyhyet sopimukset vaikeuttavat tuotannon suunnittelua eivätkä kannusta vuokralaista panostamaan pellon kasvukuntoon, vaikka se olisi tärkeää sekä ympäristön ...
  • Ihmisiä, liikettä : Onnistumisia Uudellamaalla rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013 

   Torniainen, Marja-Liisa; Kyröhonka, Santtu; Salaja, Saara
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2013)
   Edessäsi on kurkistus seitsemän viime vuoden aikana Uudellamaalla tehtyyn hanketyöhön. Ikään kuin pintaraapaisu, joka kertoo jotakin siitä oivaltavasta ja huikeasta, mitä on tapahtunut, ollut ja saatu aikaan. Hankkeissa ...
  • Iin liikenneturvalisuussuunnitelma 

   Launonen, Petri; Airaksinen, Noora; Pöllänen, Laura; Tikkanen, Marko
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)
  • Ilmakuvien käyttö viljelysuunnittelussa 

   Kleemola, Jouko
   Erillisjulkaisut (Satakunnan ELY-keskus, 01.04.2013)
  • Improvements in safe working on roads 

   Greenhalgh, Mike; Alicandri, Elizabeth; Bahadur, Aditya; Brumec, Uros; Klang, Jaakko; Larsson, Åke; Lautner, Bernhard
   Erillisjulkaisut (2012)
  • Inter-programme Capacity and Comptence in ETC/Interreg 

   INTERACT
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2014)
   A Study on if and how working across programmes and funds is mastered and implemented by 2007-2013 and 2014-2020 ETC/Interreg programmes’ staff and if and how it is anchored in the programmes’ human resource management.
  • Inventering av kustnära småvatten : Handbok för inventerare 2014 

   Wistbacka, Ralf
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Denna handbok är avsedd som handledning vid fältinventering av kustnära småvatten dvs. flador, glon, kustnära sjöar, rännilar och bäckar. Gemensamt för dem är att deras uppkomst inleds med att landhöjning-en avsnör flador ...
  • Itä-Suomen liikennestrategia 2010-luvulle 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
  • Jokilaaksojen palvelukohteide opastussuunnitelma 

   Karjalainen, Jani; Sarjanoja, Erkki
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)
  • Joroisten Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 22.11.2010)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueille EAKRosarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kolman pohjavesialueella on käytössä Kalalammen vedenottamo. ...
  • Joukkoliikenteen vaihto- ja solmupysäkit Pirkanmaalla 

   Mantila, Atte; Somerpalo, Sakari; Nyby, Marko; Weiste, Henriika
   Erillisjulkaisut (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2019)
   Raportti sisältää luettelon Pirkanmaan ja Kuhmoisten tärkeimmistä joukkoliikenteen solmupysäkeistä sekä tiedot niiden nykytilasta, puutteista ja kehittämistoimenpiteistä. Erityisesti kauko- ja seutuliikenteelle tärkeät ...
  • Juuristotietopaketti : Juuret maan rakenteen parantajina 

   Myllys, Merja; Gustafsson, Markus; Koppelmäki, Kari; Känkänen, Harri; Palojärvi, Ansa; Alakukku, Laura
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 1/2015)
  • Jääkauden jälkinäytös : Merenkurkun saariston maailmanperintö 

   Hietikko-Hautala, Tiina
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Merenkurkun saaristo on Suomen ensimmäinen Unescon luonnonperintökohde. Merenkurkun saariston kertomus alkaa noin kymmenentuhannen vuoden takaa. Perääntyvän mannerjäätikön sulaminen synnytti tämän ainutlaatuisen saariston, ...
  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2009 

   Toikka, Mika (toim.)
   Erillisjulkaisut (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2011)
   ECOREG-hankkeessa luodun alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattoreille tehtiin vuoden 2010 aikana viides vuosipäivitys vuosina 2005-2007 kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Projektin ...