Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Betesberättelser : Slutpublikation för Härkää sarvista -projektet 

   Raatikainen, Kaisa (red.)
   Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 27.09.2012)
   Mångfalden i naturen på landsbygden är överraskande stor. I vårdbiotoperna, eller på naturängarna och -betena, finns den största variationen. Alla vårdbiotoper har sina karaktärsdrag och i dem lever ett stort antal sällsynta ...
  • Boskap på stranden eller inte? : Guide för hållbart strandbete 

   Niemelä, Marika
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2012)
  • Case vesitalouden hallinnasta Kilpiän tilan rinnepelloilla 

   Mattila, Tuomas
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2014)
  • City meadows : Vitality from a living heritage 


   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2013)
   In the middle of the hustle and bustle of a city, you may find a city meadow. A city meadow refers to a green area situated in an urban setting, the management of which aims at maintaining meadow species and facilitating ...
  • E18 Väyläestetiikka välillä Koskenkylä-Kotka 

   Lehtinen, Tuula (toim.); Härö, Eevaliisa (toim.)
   Erillisjulkaisut (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2010)
  • Ekosysteemipalvelut maatiloilla 

   Vuorinen, Ilppo; Fröberg, Janette; Heikkinen, Janne; Hiedanpää, Juha; Launto-Tiuttu, Aino; Vuorisalo, Timo
   Erillisjulkaisut : 5/2014 (2014)
   Ekosysteemipalvelut maatiloilla -opas havainnollistaa, mitä ekosysteemipalvelut käytännössä ovat ja miten ne hyödyttävät viljelijöitä. Viljelijä voi toimillaan vaikuttaa joko kielteisesti tai myönteisesti ekosysteemipalveluihin. ...
  • Ekot från istiden : Kvarkens skärgård - ett världsarv 

   Hietikko-Hautala, Tiina
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Kvarkens skärgård är Unescos första naturarvsobjekt i Finland. Historien om Kvarkens skärgård börjar för cirka tiotusen år sedan. Den smältande inlandsisen, som då drog sig tillbaka, lämnade efter sig en unik skärgård. ...
  • Eläimet rantaan - kyllä vai ei? : Opas kestävään rantalaiduntamiseen 

   Niemelä, Marika
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2012)
  • Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista 


   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 19.12.2012)
   Tämä selvitys on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittaman Protek Uusimaa -hankkeen tilauksesta ja selvityksen on toteuttanut Johtamistaidon Opisto JTO ry. Selvitystyön ...
  • ESCO-KÄSIKIRJA : Eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitus 

   KEHA-keskus, Toiminnan kehittämisyksikkö | käännös
   Erillisjulkaisut (10 / 2018)
   ESCO-käsikirja on käännös Euroopan komission lokakuussa 2017 julkaisemasta asiakirjasta ESCO Handbook. Julkaisussa esitellään yleisellä tasolla eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitus. Tiedot ...
  • Esikasvin vaikutus viljojen, öljykasvien ja perunan viljelyyn 

   Keskitalo, Marjo; Hakala, Kaija; Huusela-Veistola, Erja; Jalli, Heikki; Jalli, Marja; Jauhiainen, Lauri; Peltonen, Sari
   Erillisjulkaisut : 4/2014 (2014)
   Tässä oppaassa käsitellään viljelykierrolla saatavia hyötyjä. Viljelykierrolla on suotuisa vaikutus maan rakenteeseen ja se vähentää kasvitautien, rikkakasvien ja tuhoeläinten määrää kasvustoissa. Tarkastelussa ...
  • Etelä-Savon matkailubarometri 2011 

   Tarvainen, Hanna
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 2012)
  • Eväitä Itä-Suomesta 

   Turunen, Mirke; Paksu, Matti; Salonen, Anita; Westman, Leena; Kylänpää, Tuomas; Tuomi, Leena
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Eväitä Itä-Suomesta esittelee Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hankkeen (M14-hanke) aikana tehtyjä toimenpiteitä, koulutuksia, tapahtumia, kursseja ja tutkimuksia sekä niiden vaikutuksia ja ...
  • FEC-koulutuksen volyymin lisääminen uusien toteutusmallien avulla 

   Eräheimo, Tapio
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Selvityksen tavoitteena on löytää KEKO/FEC-koulutusmallille uusia toteutusmalleja, joilla KEKO/FEC-koulutuksen kokonaisvolyymia voidaan nostaa merkittävästi nykyisestä. Volyymin nostamisella tarkoitetaan koulutettavien ...
  • FÅNGGRÖDOR – nytta för odlaren och miljön 

   Lemola, Riitta; Valkama, Elena; Suojala-Ahlfors, Terhi; Känkänen, Hannu; Turtola, Eila; Heikkinen, Janne; Koppelmäki, Kari
   Erillisjulkaisut : 8/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014)
   Den här publikationen går in på hur fånggrödorna minskar kväveurlakningen och hur de lämpar sig för odling i praktiken. I första delen behandlar vi fånggrödornas möjligheter att minska urlakningen av kväve på en vetenskaplig ...
  • Gröngödslingsguide 

   Kleemola, Jouko
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Denna guide behandlar möjligheterna att använda gröngödsling för att förbättra markkvaliteten. En gröngödslingsvall är ett bra alternativ för växelbruk av gräsvallar också på gårdar som inte annars odlar gräsvall. Frågor ...
  • Gårdens miljöhandbok 


   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   I denna Gårdens miljöhandbok har samlats information om olika teman som berör jordbruket samt förslag till praktiska åtgärder som man kan vidta på gårdarna. Handboken är riktad till jordbrukare, rådgivare i branschen och ...
  • Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen sekä Reisjärven kunnat ovat laatineet yhdessä Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laaditut kuntakohtaiset ...
  • Hankinnan toimintamallin kehittäminen 

   Tervo, Markku; Päkkilä, Jukka; Haurinen, Taija; Kaakinen, Juhani; Leppänen, Risto; Merilä, Eero; Nikkarikoski, Heikki; Sarkkinen, Jouko; Tuomikoski, Mari; Tuovinen, Jukka; Utriainen, Olli; Yrjänä, Timo; Pulkkinen, Keijo; Soukka, Janica
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP ELY) käynnisti alkuvuodesta 2010 hankintatoimen kehittämisprojek-tin. Projektin tavoitteena oli kartoittaa hankintatoimen nykytila elinkeino-, liikenne- ja ...
  • Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Launonen, Petri; Airaksinen, Noora; Pöllänen, Laura; Tikkanen, Marko
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)