Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • 0-visio - teoriasta käytännöksi : Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2012-2016 

   Klang, Jaakko; Kautiala, Christel; Seimelä, Katja; Into, Laura
   Elinvoimaa alueelle : Varsinais-Suomi 10/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2012)
   Liikenneturvallisuus syntyy eri osapuolten toiminnan ja yhteistyön tuloksena. Poliitikot päättävät yhteiskunnan suunnittelusta ja liikennejärjestelmästä, suunnittelijat toteuttavat poliitikkojen tekemiä päätöksiä, virkamiehet ...
  • Iijoen vesistön uittotoiminta ja sen jälkeiset entisöintityöt 

   Kauppinen, Jorma; Yrjänä, Timo; Sarajärvi, Karoliina
   Elinvoimaa alueelle : 5/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2013)
   Iijoen vesistö on ollut merkittävä puutavaran kuljetusreitti 1980-luvulle saakka. Uittoa varten vesistöalueella on mm. tehty laajoja koskiperkauksia ja noin 140 säännöstelypatoa sekä paljon muita rakenteita. Uiton aikana ...
  • Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland 2012–2017 ; Report of the planning process 

   Sivonen ed., Sari
   Elinvoimaa alueelle : 2/2017 (Lapin ELY-keskus, 04 / 2017)
   The objective of the NATNET Life+ project was to increase the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland 2012–2017. The actions of the project were based on the actions presented ...
  • Kainuun bioindikaattoriselvitys 

   Seppänen, Anu (toim.); Laatikainen, Tarja; Piispanen, Juha; Poikolainen, Jarmo; Karhu, Jouni; Seppänen, Reijo; Kubin, Eero
   Elinvoimaa alueelle : 3/2017 (Kainuun ELY-keskus, 11 / 2017)
   Päivitetty/Updated 2017-12-20 (sivu/page 42). Selvityshankkeessa tutkittiin Kainuun ilmanlaatua, ilmapäästöjen laskeumaa ja luontovaikutuksia. Käytössä olivat erilaiset bioindikaattorit, kuten mäntyjen neulaset, ...
  • Kansainvälinen Itä-Suomi : Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala 

   Mattsson, Lisbeth; Kivilä, Niina
   Elinvoimaa alueelle : 7/2012 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09 / 2012)
   Vuoteen 2017 ulottuva viisivuotinen strategia on laadittu Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla ja kattaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Itä-Suomen maahanmuuttostrategian toimet tähtäävät ...
  • Kielitaitoa ja hyvinvointia. Selvitys kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajavanhempien kotoutumista tukevan koulutuksen malleista 

   Eronen, Antti; Karinen, Risto; Lamminmäki, Kalle
   Elinvoimaa alueelle : 1/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
   Kotona Suomessa-hanke (ESR) teetti selvityksen kotoutumista tukevan koulutuksen malleista, joissa pääasiallisena tai yhtenä keskeisenä kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajavanhemmat. Selvityksen tavoitteena ...
  • Kohti kestävää tulevaisuutta : Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 

   Mäkimantila, Hanna; Rintapukka, Ritva; Nikkari, Minna; Sivula, Tapio; Nikkari, Tuija
   Elinvoimaa alueelle : 1/2021 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 24.06.2021)
   Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma sisältää maaseudun keskeiset kehittämisen painopisteet vuosille 2023–2027. Kehittämissuunnitelman valmistelu on ollut laajasti alueen toimijoita ja keskeisiä ...
  • Kulttuuriympäristö kunniaan : Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelma 2014-2020 

   Ahola, Teija; Ek, Heli; Seppänen, Minna; Strengell, Marjatta
   Elinvoimaa alueelle : 3/2014 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2014)
   Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on antaa kokonaisnäkemys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön - rakennetun kulttuuriympäristön, kulttuurimaiseman ja muinaisjäännösten - tilasta, antaa tietoperusta ja luoda ...
  • Kylä vuolaiden jokien äärellä : Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman päivitys 

   Juvani, Reeta; Kokko, Marjut
   Elinvoimaa alueelle : 1/2024 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2024)
   Sallassa sijaitseva Saijan kylä on muodostunut kahden joen yhtymäkohtaan, harju- ja vaara-alueiden yhteyteen. Joet, maastonmuodot sekä avointen ja metsäisten alueiden vuorottelu tekevät kylämaisemasta vaihtelevan. Maisemaa ...
  • Lapin maahanmuuttostrategia 2017 

   Petäjämaa, Mirva
   Elinvoimaa alueelle : 1/2013 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2013)
   Lapin maahanmuuttostrategian 2017 tavoitteena on: 1) linjata alueen maahanmuutto- ja kotouttamistyön kehittämistä, 2) edistää Lapissa asuvien maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä 3) varautua kasvavaan ...
  • Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 

   Niemi, Heli
   Elinvoimaa alueelle : 11/2012 (Lapin ELY-keskus, 11 / 2012)
   Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2015 tavoitteena on: 1) parantaa Lapin nuorten hyvinvointia, tukea nuorten kasvua ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä, 2) luoda kokonaisvaltainen näkemys nuorten monialaisten ...
  • Lappi – koti kaikille: Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ 

   Perälä, Marja; Huikuri, Satu; Keränen, Tiina; Suopajärvi, Anne-Mari; Tapalinen, Jaana; Pekkala, Satu; Pirkkalainen, Riitu; Peltoniemi, Sanna; Karinen, Risto (toim.)
   Elinvoimaa alueelle : 3/2022 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2022)
   Lapin maahanmuuttostrategia edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä, työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, osaavan työvoiman saatavuutta, työelämän monimuotoisuutta sekä hyviä väestösuhteita ja ...
  • Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014–2020 

   Lammila, Jyrki; Nummelin, Minna
   Elinvoimaa alueelle : 4/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2014)
   Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelmalla toteutetaan Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisstrategiaa vuodelle 2020. Ohjelma on laadittu yhdessä alueen kuntien, vesihuoltolaitosten, maakunnan liittojen sekä muiden ...
  • Lounais-Suomen viemäröinti : Laajentamisalueet ja priorisointi 

   Ryynänen, Antti; Hannuksela, Maiju
   Elinvoimaa alueelle : 2/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt selvityksen Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisesta. Samalla priorisoitiin tärkeimmät toteutuskohteet. Työssä päivitettiin vanha, vuonna 2006 tehty, Varsinais-Suomen ja ...
  • Mitä töissä tänään ; Kertomuksia lappilaisesta työelämästä 

   Rantala, Pälvi (toim.)
   Elinvoimaa alueelle : 5/2017 (Lapin ELY-keskus, 19.09.2017)
  • Pirkanmaan jatkuvan oppimisen strategia 2022 

   Kulmala, Sanna; Mäkinen, Marko
   Elinvoimaa alueelle : 2/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
   Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Jatkuvan oppimisen tavoitteina ovat osaamistarpeiden muutoksiin vastaaminen, mielekkäät työurat, hyvä työllisyyskehitys, ...
  • Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla : Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 

   Kivekäs, Marja; Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä
   Elinvoimaa alueelle : 8/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   Lapin aikuiskoulutusstrategian tavoitteena on linjata aikuiskoulutuksen kehittämistä Lapissa lähivuosina. Koulutus on ollut suuressa muutoksessa viime vuosina, ja muutos jatkuu. Tällä hetkellä tarvitaan yhdessä luotu ...
  • Plan för väghållningen och trafiken 2013–2016 

   Haveri, Olli; Varis, Mervi; Noukka, Mirja
   Elinvoimaa alueelle : 2/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Verksamhetsområdet för ansvarsområdet trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland omfattar tre landskap och 50 kommuner. Inom området bor var tredje finländare, 1,9 miljoner människor. Av ...
  • Pohjavesivarat aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa 

   Sweco Ympäristö Oy
   Elinvoimaa alueelle : 8/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2016)
   Pohjavedet aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa kehittämissuunnitelma laadittiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana yhdessä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Harjavallan, Kokemäen, ...
  • Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia 2013–2020 

   Ylisirniö, Helena
   Elinvoimaa alueelle : 2/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2013)
   Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategiatyötä on vetänyt Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus (ELY). Työvälineenä on ollut oman tuotannon ESR-rahoitteinen projekti OSUMA – Ohjauksella ...