Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Vesirakentamisen ja säännöstelyn sekä niihin liittyvien kompensaatiotoimenpiteiden vaikutukset Kalajoen kala-, nahkiais- ja rapukantoihin : Yhteenveto vuosien 1978-2010 velvoitetarkkailujen tuloksista 

   Aronsuu, Kimmo; Wennman, Kim
   Elinvoimaa alueelle : 5/2012 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2012)
   Kalajoen pääuomassa on tehty suuria vesistöjärjestelyjä 1900-luvun alusta aina 2000-luvulle asti. Jokiuomaa ja sen virtaamia on muutettu mm. tulvasuojelun, voimatalouden ja uiton edistämiseksi. Merkittävimmät vesistöjärjestelyt ...
  • Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2011 - 2035 :Tiivistelmä 

   Haronen, Reijo (toim.)
   Elinvoimaa alueelle : 1/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma koskee Kaarinan, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision ja Turun kaupunkien sekä Auran, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Ruskon ja Sauvon kuntien aluetta. ...
  • Regional plan för utveckling av vattentjänster i Åboregionen 2011 - 2035 : Sammandrag 

   Haronen, Reijo (toim.)
   Elinvoimaa alueelle : 1/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Den regionala utvecklingsplanen för vattentjänsterna i Åboregionen omfattar städerna S:t Karins, Nådendal, Pemar, Pargas, Reso och Åbo samt kommunerna Aura, Lundo, Masku, Virmo, Nousis, Rusko och Sagu. Målsättningen är att ...
  • Plan för väghållningen och trafiken 2013–2016 

   Haveri, Olli; Varis, Mervi; Noukka, Mirja
   Elinvoimaa alueelle : 2/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Verksamhetsområdet för ansvarsområdet trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland omfattar tre landskap och 50 kommuner. Inom området bor var tredje finländare, 1,9 miljoner människor. Av ...
  • Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla : Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 

   Kivekäs, Marja; Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä
   Elinvoimaa alueelle : 8/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   Lapin aikuiskoulutusstrategian tavoitteena on linjata aikuiskoulutuksen kehittämistä Lapissa lähivuosina. Koulutus on ollut suuressa muutoksessa viime vuosina, ja muutos jatkuu. Tällä hetkellä tarvitaan yhdessä luotu ...
  • Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013–2016 

   Haveri, Olli; Varis, Mervi; Noukka, Mirja
   Elinvoimaa alueelle : 2/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue koostuu kolmesta maakunnasta ja 50 kunnasta. Suomalaisista alueella asuu joka kolmas, 1,9 miljoonaa henkeä. Suomen ...
  • Yritysharavan tulokset : Valtakunnallisen KOTTI-hankkeen tulosyhteenveto 20.3.2009-31.12.2011 

   Jääskeläinen, Rauno; Laaksonen, Suvi
   Elinvoimaa alueelle : 4/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 05 / 2012)
   Yritysharavointi - mitä se on? Yritysharavoinnista puhuttaessa siihen yhdistetään useimmiten seuraavia käsitteitä: ennakointi, yritystutkimus, tilastot, proaktiivisuus, tietokanta, yrityskysely, yritysten haastattelut, ...
  • Yritysharavan hankeraportti : Tarina siitä, kun viranomainen kuuli kaikkia Suomen toimivia yrityksiä 

   Jääskeläinen, Rauno; Laaksonen, Suvi
   Elinvoimaa alueelle : 3/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 05 / 2012)
   Yritysharavointi - mitä se on? Yritysharavoinnista puhuttaessa siihen yhdistetään useimmiten seuraavia käsitteitä: ennakointi, yritystutkimus, tilastot, proaktiivisuus, tietokanta, yrityskysely, yritysten haastattelut, ...
  • Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle 

   Piipponen, Hannu;
   Elinvoimaa alueelle : 6/2012 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 09 / 2012)
   Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle -hanke oli kolmannen sektorin ja julkisen hallinnon tiiviinä yhteistyönä toteuttama hanke, jossa korjattiin restaurointiperiaatteiden mukaisesti maisemallisesti ja/tai ...
  • Kansainvälinen Itä-Suomi : Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala 

   Mattsson, Lisbeth; Kivilä, Niina
   Elinvoimaa alueelle : 7/2012 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09 / 2012)
   Vuoteen 2017 ulottuva viisivuotinen strategia on laadittu Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla ja kattaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Itä-Suomen maahanmuuttostrategian toimet tähtäävät ...
  • Uudenmaan skenaariot 2040 


   Elinvoimaa alueelle : 9/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.10.2012)
   ”Uudenmaan skenaariot 2040” -projekti toteutettiin Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja Capfulin yhteistyönä marraskuun 2011 ja toukokuun 2012 välisenä aikana. Projektissa tunnistettiin Uudenmaan alueen toimintaympäristön ...
  • Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 

   Niemi, Heli
   Elinvoimaa alueelle : 11/2012 (Lapin ELY-keskus, 11 / 2012)
   Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2015 tavoitteena on: 1) parantaa Lapin nuorten hyvinvointia, tukea nuorten kasvua ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä, 2) luoda kokonaisvaltainen näkemys nuorten monialaisten ...
  • 0-visio - teoriasta käytännöksi : Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelma 2012-2016 

   Klang, Jaakko; Kautiala, Christel; Seimelä, Katja; Into, Laura
   Elinvoimaa alueelle : Varsinais-Suomi 10/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2012)
   Liikenneturvallisuus syntyy eri osapuolten toiminnan ja yhteistyön tuloksena. Poliitikot päättävät yhteiskunnan suunnittelusta ja liikennejärjestelmästä, suunnittelijat toteuttavat poliitikkojen tekemiä päätöksiä, virkamiehet ...
  • Lapin maahanmuuttostrategia 2017 

   Petäjämaa, Mirva
   Elinvoimaa alueelle : 1/2013 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2013)
   Lapin maahanmuuttostrategian 2017 tavoitteena on: 1) linjata alueen maahanmuutto- ja kotouttamistyön kehittämistä, 2) edistää Lapissa asuvien maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä 3) varautua kasvavaan ...
  • Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia 2013–2020 

   Ylisirniö, Helena
   Elinvoimaa alueelle : 2/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2013)
   Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategiatyötä on vetänyt Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus (ELY). Työvälineenä on ollut oman tuotannon ESR-rahoitteinen projekti OSUMA – Ohjauksella ...
  • Uudistava, ekovastuullinen Savo : Savon ilmasto-ohjelma : Etelä-Savo ja Pohjois-Savo 

   Mörsky, Sami K.; Panula-Ontto-Suuronen, Anni; Saari, Anne
   Elinvoimaa alueelle : 3/2013 (Etelä-Savon ELY-keskus, 05 / 2013)
   Alueen ominaispiirteet tunnistavan, Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien yhteisen ilmasto-ohjelman tavoitteena on hillitä Savon kasvihuonekaasupäästöjä, tehostaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja tunnistaa ilmasto- ja ...
  • Pyhäjärven kalastus ja kalakantojen tila 

   Tuohino, Jukka; Aronsuu, Kimmo; Wennman, Kim
   Elinvoimaa alueelle : 4/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 07 / 2013)
   Entisen Oulun läänin Pyhäjärveä säännöstellään voimatalouden tarpeisiin sekä tulvasuojelun ja Pyhäjoen alivirtaamien lisäämisen vuoksi vesistötoimikunnan vuonna 1958 ja KHO:n vuonna 1965 maataloushallitukselle antaman luvan ...
  • Iijoen vesistön uittotoiminta ja sen jälkeiset entisöintityöt 

   Kauppinen, Jorma; Yrjänä, Timo; Sarajärvi, Karoliina
   Elinvoimaa alueelle : 5/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2013)
   Iijoen vesistö on ollut merkittävä puutavaran kuljetusreitti 1980-luvulle saakka. Uittoa varten vesistöalueella on mm. tehty laajoja koskiperkauksia ja noin 140 säännöstelypatoa sekä paljon muita rakenteita. Uiton aikana ...
  • Vapaaehtoiset vesienhoidon organisaatiot Toimintamallianalyysi 2012 

   Joensuu, Elina; Kirkkala, Teija; Rinne, Johanna; Ryömä, Henna; Tikander, Sanna
   Elinvoimaa alueelle : 6/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2013)
   Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan vesistöjen tulee saavuttaa hyvä ekologinen tila. Vesienhoidon toteuttamisen tueksi ELY-keskukset ovat laatineet vesienhoitosuunnitelmat ja niiden osana alueelliset ...
  • Lounais-Suomen viemäröinti : Laajentamisalueet ja priorisointi 

   Ryynänen, Antti; Hannuksela, Maiju
   Elinvoimaa alueelle : 2/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt selvityksen Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisesta. Samalla priorisoitiin tärkeimmät toteutuskohteet. Työssä päivitettiin vanha, vuonna 2006 tehty, Varsinais-Suomen ja ...