Selaus syöttöajan mukaan kokoelmasssa

  • Vaaroista kaunein : Naapurinvaaran maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma 

   Leinonen, Sari; Korhonen, Liisa
   Elinvoimaa alueelle : 2/2020 (Kainuun ELY-keskus, 03 / 2020)
   Naapurinvaaran lakialueelta avautuvat huikeat näkymät yli peltojen, niittyjen ja asutuksen etelä- ja länsirinteitä kaarevasti myötäileviin lepikoihin, Nuasjärvelle ja Vuokatinvaaralle. Pohjoisessa maisema jatkuu metsäisenä ...
  • Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle 

   Kettunen, Pekka; Välimäki, Matti; Zacheus, Tuomas; Martikainen, Tuomas
   Elinvoimaa alueelle : 1/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11.02.2020)
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Siirtolaisuusinstituutti on vastannut Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle -strategian laatimisesta. Se nojaa osaksi aiemman, vuonna 2007 julkaistun Monikulttuurinen ...
  • Kainuun bioindikaattoriselvitys 

   Seppänen, Anu (toim.); Laatikainen, Tarja; Piispanen, Juha; Poikolainen, Jarmo; Karhu, Jouni; Seppänen, Reijo; Kubin, Eero
   Elinvoimaa alueelle : 3/2017 (Kainuun ELY-keskus, 11 / 2017)
   Päivitetty/Updated 2017-12-20 (sivu/page 42). Selvityshankkeessa tutkittiin Kainuun ilmanlaatua, ilmapäästöjen laskeumaa ja luontovaikutuksia. Käytössä olivat erilaiset bioindikaattorit, kuten mäntyjen neulaset, ...
  • Mitä töissä tänään ; Kertomuksia lappilaisesta työelämästä 

   Rantala, Pälvi (toim.)
   Elinvoimaa alueelle : 5/2017 (Lapin ELY-keskus, 19.09.2017)
  • Ympäristölupien valvonnan kehittäminen : Loppuraportti 

   Lillunen, Anu
   Elinvoimaa alueelle : 4/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2017)
   Ympäristölupien valvonnan kehittämishanke (2/2015-2/2017) toteutettiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) ympäristöministeriön OHKE-rahoituksella. Tavoite oli kartoittaa ELY-keskusten ...
  • Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland 2012–2017 ; Report of the planning process 

   Sivonen ed., Sari
   Elinvoimaa alueelle : 2/2017 (Lapin ELY-keskus, 04 / 2017)
   The objective of the NATNET Life+ project was to increase the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland 2012–2017. The actions of the project were based on the actions presented ...
  • Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä : YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen 

   Nyrölä, Liisa; Joensuu, Ilona; Johansson, Arja
   Elinvoimaa alueelle : 1/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2017)
   Uudenmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Suomen AVIn kehittämis- ja kokeiluprojektin tavoitteena oli ympäristömenettelyjen – etenkin YVA- ja ympäristölupamenettelyjen - yhteensovittamisen ja viranomaisyhteistyön parantaminen. Tähän ...
  • Yhteisneuvottelu ja viranomaisyhteistyö ympäristöasioissa : YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen 

   Nyrölä, Liisa
   Elinvoimaa alueelle : 2/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 08 / 2016)
   Tähän raporttiin on koottu Uudenmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) yhteisen, YVA- ja ympäristölupa-menettelyjen yhteyttä edistävän kokeiluhankkeen ensimmäisen vaiheen (9 / 2015 – 8 / 2016) tulokset. ...
  • Kielitaitoa ja hyvinvointia. Selvitys kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajavanhempien kotoutumista tukevan koulutuksen malleista 

   Eronen, Antti; Karinen, Risto; Lamminmäki, Kalle
   Elinvoimaa alueelle : 1/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
   Kotona Suomessa-hanke (ESR) teetti selvityksen kotoutumista tukevan koulutuksen malleista, joissa pääasiallisena tai yhtenä keskeisenä kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajavanhemmat. Selvityksen tavoitteena ...
  • Pohjavesivarat aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa 

   Sweco Ympäristö Oy
   Elinvoimaa alueelle : 8/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2016)
   Pohjavedet aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa kehittämissuunnitelma laadittiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana yhdessä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Harjavallan, Kokemäen, ...
  • Tekniset rakenteet vaelluskalakantojen hoidossa : Esiselvitys ja katsaus Pielisen ja pohjoisen Saimaan tilanteeseen 


   Elinvoimaa alueelle : 5/2014 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 05 / 2015)
   Pohjois-Karjalan ELY-keskus selvitti teknisten rakenteiden tarvetta ja vaihtoehtoja vaelluskalakantojen hoidossa Pielisjoella ja Lieksanjoella. Kyseiset joet kuuluvat vaelluskalakantojen säilyttämisen suhteen kansallisen ...
  • Suunto –projekti : työhönkuntoutuksen palvelumallin kehittäjänä Lapissa 

   Mäensivu, Sanna
   Elinvoimaa alueelle : 2/2015 (Lapin ELY-keskus, 03 / 2015)
   Suunto –projekti on ESR-rahoitteinen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttama projekti, joka on osa valtakunnal¬lista välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaa (TEM). Projektin toiminta-aika on ...
  • Yritteliäs Lappi : Tarinoita lappilaisesta yrittäjyydestä 


   Elinvoimaa alueelle : 1/2015 (Lapin ELY-keskus, 18.02.2015)
  • Kulttuuriympäristö kunniaan : Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelma 2014-2020 

   Ahola, Teija; Ek, Heli; Seppänen, Minna; Strengell, Marjatta
   Elinvoimaa alueelle : 3/2014 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2014)
   Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on antaa kokonaisnäkemys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön - rakennetun kulttuuriympäristön, kulttuurimaiseman ja muinaisjäännösten - tilasta, antaa tietoperusta ja luoda ...
  • Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014–2020 

   Lammila, Jyrki; Nummelin, Minna
   Elinvoimaa alueelle : 4/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2014)
   Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelmalla toteutetaan Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisstrategiaa vuodelle 2020. Ohjelma on laadittu yhdessä alueen kuntien, vesihuoltolaitosten, maakunnan liittojen sekä muiden ...
  • Lounais-Suomen viemäröinti : Laajentamisalueet ja priorisointi 

   Ryynänen, Antti; Hannuksela, Maiju
   Elinvoimaa alueelle : 2/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt selvityksen Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisesta. Samalla priorisoitiin tärkeimmät toteutuskohteet. Työssä päivitettiin vanha, vuonna 2006 tehty, Varsinais-Suomen ja ...
  • Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013 - 2035 

   AIRIX Ympäristö Oy
   Elinvoimaa alueelle : 1/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Pohjois-Satakunnan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma koskee Kankaanpään kaupungin sekä Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kuntien aluetta. Suunnitelmassa on vertailtu ...
  • Vapaaehtoiset vesienhoidon organisaatiot Toimintamallianalyysi 2012 

   Joensuu, Elina; Kirkkala, Teija; Rinne, Johanna; Ryömä, Henna; Tikander, Sanna
   Elinvoimaa alueelle : 6/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2013)
   Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan vesistöjen tulee saavuttaa hyvä ekologinen tila. Vesienhoidon toteuttamisen tueksi ELY-keskukset ovat laatineet vesienhoitosuunnitelmat ja niiden osana alueelliset ...
  • Pyhäjärven kalastus ja kalakantojen tila 

   Tuohino, Jukka; Aronsuu, Kimmo; Wennman, Kim
   Elinvoimaa alueelle : 4/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 07 / 2013)
   Entisen Oulun läänin Pyhäjärveä säännöstellään voimatalouden tarpeisiin sekä tulvasuojelun ja Pyhäjoen alivirtaamien lisäämisen vuoksi vesistötoimikunnan vuonna 1958 ja KHO:n vuonna 1965 maataloushallitukselle antaman luvan ...
  • Iijoen vesistön uittotoiminta ja sen jälkeiset entisöintityöt 

   Kauppinen, Jorma; Yrjänä, Timo; Sarajärvi, Karoliina
   Elinvoimaa alueelle : 5/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2013)
   Iijoen vesistö on ollut merkittävä puutavaran kuljetusreitti 1980-luvulle saakka. Uittoa varten vesistöalueella on mm. tehty laajoja koskiperkauksia ja noin 140 säännöstelypatoa sekä paljon muita rakenteita. Uiton aikana ...