Elinvoimaa alueelle

 

Uusimmat viitteet

 • Kylä vuolaiden jokien äärellä : Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman päivitys 

  Juvani, Reeta; Kokko, Marjut
  Elinvoimaa alueelle : 1/2024 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2024)
  Sallassa sijaitseva Saijan kylä on muodostunut kahden joen yhtymäkohtaan, harju- ja vaara-alueiden yhteyteen. Joet, maastonmuodot sekä avointen ja metsäisten alueiden vuorottelu tekevät kylämaisemasta vaihtelevan. Maisemaa ...
 • Lappi – koti kaikille: Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ 

  Perälä, Marja; Huikuri, Satu; Keränen, Tiina; Suopajärvi, Anne-Mari; Tapalinen, Jaana; Pekkala, Satu; Pirkkalainen, Riitu; Peltoniemi, Sanna; Karinen, Risto (toim.)
  Elinvoimaa alueelle : 3/2022 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2022)
  Lapin maahanmuuttostrategia edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä, työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, osaavan työvoiman saatavuutta, työelämän monimuotoisuutta sekä hyviä väestösuhteita ja ...
 • Pirkanmaan jatkuvan oppimisen strategia 2022 

  Kulmala, Sanna; Mäkinen, Marko
  Elinvoimaa alueelle : 2/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Jatkuvan oppimisen tavoitteina ovat osaamistarpeiden muutoksiin vastaaminen, mielekkäät työurat, hyvä työllisyyskehitys, ...
 • Yhdessä ja tiedolla parempaa vesihuoltoa : Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 

  Virola, Timo; Leino, Jussi
  Elinvoimaa alueelle : 1/2022 (Hämeen ELY-keskus, 01 / 2022)
  Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030 on laadittu vauhdittamaan vesihuollon kuntoon saattamista sekä asianmukaista ylläpitämistä. Tämä strategia korvaa vuonna 2004 laaditun Hämeen vesihuollon toteuttamisstrategian. ...
 • Yläkemijoen kylämaisemat 

  Juvani, Reeta; Kokko, Marjut
  Elinvoimaa alueelle : 4/2021 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2021)
  Tennilän, Viirinkylän ja Vanttauskosken jokivarsikylät sijaitsevat Rovaniemellä Kemijoen varrella. Maisema-alueen merkittävä osa muodostuu jokiuomasta ja sen jyrkistä rantatörmistä, melloista. Joella kuljettaessa ympärille ...
 • Utvecklingsplanen för Nylands landsbygd 2023–2027 : Smaka på Nyland! 


  Elinvoimaa alueelle : 3/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.11.2021)
  Den regionala planen för utveckling av landsbygden i Nyland innehåller de centrala tyngdpunkterna för utvecklingen av landsbygden under åren 2023–2027. Beredningen av utvecklingsplanen har varit en process som involverat ...
 • Uudenmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 : Maistakaa Uuttamaata! 


  Elinvoimaa alueelle : 2/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.11.2021)
  Uudenmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma sisältää maaseudun keskeiset kehittämisen painopisteetvuosille 2023–2027. Kehittämissuunnitelman valmistelu on ollut laajasti alueen toimijoita ja keskeisiä sidosryhmiä ...
 • Kohti kestävää tulevaisuutta : Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 

  Mäkimantila, Hanna; Rintapukka, Ritva; Nikkari, Minna; Sivula, Tapio; Nikkari, Tuija
  Elinvoimaa alueelle : 1/2021 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 24.06.2021)
  Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma sisältää maaseudun keskeiset kehittämisen painopisteet vuosille 2023–2027. Kehittämissuunnitelman valmistelu on ollut laajasti alueen toimijoita ja keskeisiä ...
 • Vaaroista kaunein : Naapurinvaaran maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma 

  Leinonen, Sari; Korhonen, Liisa
  Elinvoimaa alueelle : 2/2020 (Kainuun ELY-keskus, 03 / 2020)
  Naapurinvaaran lakialueelta avautuvat huikeat näkymät yli peltojen, niittyjen ja asutuksen etelä- ja länsirinteitä kaarevasti myötäileviin lepikoihin, Nuasjärvelle ja Vuokatinvaaralle. Pohjoisessa maisema jatkuu metsäisenä ...
 • Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle 

  Kettunen, Pekka; Välimäki, Matti; Zacheus, Tuomas; Martikainen, Tuomas
  Elinvoimaa alueelle : 1/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11.02.2020)
  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Siirtolaisuusinstituutti on vastannut Varsinais-Suomen maahanmuuttostrategia 2020-luvulle -strategian laatimisesta. Se nojaa osaksi aiemman, vuonna 2007 julkaistun Monikulttuurinen ...
 • Kainuun bioindikaattoriselvitys 

  Seppänen, Anu (toim.); Laatikainen, Tarja; Piispanen, Juha; Poikolainen, Jarmo; Karhu, Jouni; Seppänen, Reijo; Kubin, Eero
  Elinvoimaa alueelle : 3/2017 (Kainuun ELY-keskus, 11 / 2017)
  Päivitetty/Updated 2017-12-20 (sivu/page 42). Selvityshankkeessa tutkittiin Kainuun ilmanlaatua, ilmapäästöjen laskeumaa ja luontovaikutuksia. Käytössä olivat erilaiset bioindikaattorit, kuten mäntyjen neulaset, ...
 • Mitä töissä tänään ; Kertomuksia lappilaisesta työelämästä 

  Rantala, Pälvi (toim.)
  Elinvoimaa alueelle : 5/2017 (Lapin ELY-keskus, 19.09.2017)
 • Ympäristölupien valvonnan kehittäminen : Loppuraportti 

  Lillunen, Anu
  Elinvoimaa alueelle : 4/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2017)
  Ympäristölupien valvonnan kehittämishanke (2/2015-2/2017) toteutettiin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) ympäristöministeriön OHKE-rahoituksella. Tavoite oli kartoittaa ELY-keskusten ...
 • Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland 2012–2017 ; Report of the planning process 

  Sivonen ed., Sari
  Elinvoimaa alueelle : 2/2017 (Lapin ELY-keskus, 04 / 2017)
  The objective of the NATNET Life+ project was to increase the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland 2012–2017. The actions of the project were based on the actions presented ...
 • Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä : YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen 

  Nyrölä, Liisa; Joensuu, Ilona; Johansson, Arja
  Elinvoimaa alueelle : 1/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2017)
  Uudenmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Suomen AVIn kehittämis- ja kokeiluprojektin tavoitteena oli ympäristömenettelyjen – etenkin YVA- ja ympäristölupamenettelyjen - yhteensovittamisen ja viranomaisyhteistyön parantaminen. Tähän ...
 • Yhteisneuvottelu ja viranomaisyhteistyö ympäristöasioissa : YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen 

  Nyrölä, Liisa
  Elinvoimaa alueelle : 2/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 08 / 2016)
  Tähän raporttiin on koottu Uudenmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) yhteisen, YVA- ja ympäristölupa-menettelyjen yhteyttä edistävän kokeiluhankkeen ensimmäisen vaiheen (9 / 2015 – 8 / 2016) tulokset. ...
 • Kielitaitoa ja hyvinvointia. Selvitys kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajavanhempien kotoutumista tukevan koulutuksen malleista 

  Eronen, Antti; Karinen, Risto; Lamminmäki, Kalle
  Elinvoimaa alueelle : 1/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
  Kotona Suomessa-hanke (ESR) teetti selvityksen kotoutumista tukevan koulutuksen malleista, joissa pääasiallisena tai yhtenä keskeisenä kohderyhmänä ovat kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttajavanhemmat. Selvityksen tavoitteena ...
 • Pohjavesivarat aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa 

  Sweco Ympäristö Oy
  Elinvoimaa alueelle : 8/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2016)
  Pohjavedet aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa kehittämissuunnitelma laadittiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana yhdessä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Harjavallan, Kokemäen, ...
 • Tekniset rakenteet vaelluskalakantojen hoidossa : Esiselvitys ja katsaus Pielisen ja pohjoisen Saimaan tilanteeseen 


  Elinvoimaa alueelle : 5/2014 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 05 / 2015)
  Pohjois-Karjalan ELY-keskus selvitti teknisten rakenteiden tarvetta ja vaihtoehtoja vaelluskalakantojen hoidossa Pielisjoella ja Lieksanjoella. Kyseiset joet kuuluvat vaelluskalakantojen säilyttämisen suhteen kansallisen ...
 • Suunto –projekti : työhönkuntoutuksen palvelumallin kehittäjänä Lapissa 

  Mäensivu, Sanna
  Elinvoimaa alueelle : 2/2015 (Lapin ELY-keskus, 03 / 2015)
  Suunto –projekti on ESR-rahoitteinen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttama projekti, joka on osa valtakunnal¬lista välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaa (TEM). Projektin toiminta-aika on ...

Näytä lisää