ELY-keskus

Uusimmat viitteet

 • Towards a good state of the Baltic Sea : Programme of Measures of Finland’s Marine Strategy 2022 – 2027 in a nutshell 

  (Ministry of the Environment; Finnish Environment Institute; Ministry of Agriculture and Forestry of Finland; Ministry of Transport and Communications, Centre of Economic Development, Transport and Environment, 2023)
  The Baltic Sea is our unique northern sea. It provides us with opportunities for livelihoods and recreation. The Baltic Sea is not well, however. To improve the state of the sea, the Ministry of the Environment has together ...
 • Opas viranomaisille yhteisestä ojitusinvestoinnista 

  Keränen, Mauri
  Opas : 1/2024 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2024)
  Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n ...
 • Lähteikköjen pohjaeläimet 

  Ilmonen, Jari
  Opas : 9/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Hankkeiden yhteydessä lajeja selvitettäessä panostetaan usein uhanalaisiin, suojeltuihin tai muuten huomioon otettaviin lajeihin, kuten luontodirektiivin liitteiden lajeihin. Tällöin pyritään arvioimaan hankkeen vaikutuksia ...
 • Helmi – sisävesien hiekkarantojen kunnostusopas 

  Rudnäs, Rasmus
  Opas : 8/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Tässä oppaassa käsitellään sisävesien hiekkarantoja keskittyen erityisesti järvien hiekkarantoihin. Tämän luontotyypin osalta syvennytään hiekkarantojen ekologiaan, hiekkarantaluontoa koskeviin uhkiin ja käydään läpi keinoja ...
 • Lähteikköjen ennallistamisopas 

  Eskelinen, Iina; Juutinen, Riikka
  Opas : 6/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Lähteikköjen ennallistamisopas on syntynyt tarpeesta parantaa lähde-elinympäristöjen tietopohjaa, terävöittää ennallistamisen tavoitteita ja vaikuttavuusseurantaa sekä koostaa ennallistamismenetelmiä. Painopiste on ennen ...
 • Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 

  Määttä, Juha S
  Näkymiä (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2023)
 • Valtatie 3 Parkanon kohdan kehittämisselvitys 

  Tuominen, Mika; Heininen, Antti; Pajarre, Markus; Lindroos, Nina; Lehto, Kari
  Raportteja : 88/2023 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2023)
  Kehittämisselvityksessä on tarkasteltu valtatien 3 kehittämistä Parkanossa, valtatien 23 eteläisen eritasoliittymän ja Etelä-Pohjanmaan maakuntarajan välillä. Valtatie 3 on suunnittelualueella pääväyläasetuksen mukainen ...
 • Elinvoimaa yritys- ja kehittämisrahoituksella : Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2023 


  Näkymiä (Pirkanmaan ELY-keskus, 02 / 2024)
  Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituskatsaus vuodelta 2023 sisältää myönnetyn yritysrahoituksen määrät sekä tuettujen yritysten listauksen.
 • Kylä vuolaiden jokien äärellä : Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman päivitys 

  Juvani, Reeta; Kokko, Marjut
  Elinvoimaa alueelle : 1/2024 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2024)
  Sallassa sijaitseva Saijan kylä on muodostunut kahden joen yhtymäkohtaan, harju- ja vaara-alueiden yhteyteen. Joet, maastonmuodot sekä avointen ja metsäisten alueiden vuorottelu tekevät kylämaisemasta vaihtelevan. Maisemaa ...
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2023 


  Näkymiä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 25.10.2023)
  Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2023 kokoaa yhteen tiedot vuoden 2023 heinä–syyskuun EU-rahoituksesta. ELY-keskus myönsi vuoden 2023 heinä–syyskuun aikana Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille yhteensä ...
 • Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko 2050 

  Poskiparta, Laura; Pirinen, Pinja; Kallio, Riikka
  Raportteja : 1/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.01.2024)
  Työssä muodostettiin kokonaisnäkemys Kanta-Hämeen keskeisestä pyöräliikenteen verkosta ja sen kehittämisestä sekä hankkeiden priorisoinnista. Pyöräliikenteen tavoiteverkon kehittämisessä tähdätään tavoitevuoteen 2050. ...
 • Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2024 


  Raportteja : 89/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.12.2023)
  Tässä raportissa esitellään Uudenmaan ELY-keskuksen laatimat alueelliset linjaukset vuoden 2024 ammatillisten työvoimakoulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Linjausten tavoitteena on helpottaa työvoimakoulutusten ...
 • Vesihuollon häiriötilanteiden materiaalinen varautuminen : Alueellisen varautumisen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen raportti 

  Nummelin, Minna (toim.); Afry Finland Oy
  Raportteja : 85/2023 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.12.2023)
  Alueellisen varautumisen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen tavoitteena oli parantaa alueellista varautumista häiriötilanteisiin. Hankkeessa haluttiin selvittää vesihuoltolaitosten materiaalisen varautumisen nykytila ...
 • Raakkuopas Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 4/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Pirkanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 3/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Valtatie 4 Pohjois-Ii – Kuivaniemi : Liikennetarkastelu 


  Raportteja : 71/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2023)
  Selvityksessä on tarkasteltu valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan liikennejärjestelyjä. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Valtatiellä 4 on merkittävä ...
 • Maanteiden 27 ja 28 maisemanhoitosuunnitelma Nivalan taajaman alueella : Nykytilan kuvaus, hoitosuunnitelmat ja kunnossapidon periaatteita 


  Raportteja : 87/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2023)
  Nivalan kaupungin taajamassa sijaitsevien Valtateiden 27 ja 28:n maisemanhoitosuunnitelma esittää maiseman analyysia ja hoitotoimenpiteitä raportin ja karttaesitysten muodossa.
 • Vihdintien (mt 120) jalankulku- ja pyörätien parantaminen välillä Kehä III - Rajatorpantie : Esisuunnittelu, Vantaa 


  Raportteja : 58/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.10.2023)
  Uudenmaan ELY-keskus on yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa laatinut esisuunnitelman Vihdintien yhdiste-tyn jalankulku- ja pyörätien parantamisesta välillä Kehä III – Rajatorpantie. Työ pohjautuu Uudenmaan ELY-keskuksen ...
 • Työvoimakoulutuksen jälkeen 

  Vauhkonen, Teemu
  Erillisjulkaisut (Keski-Suomen ELY-keskus, 09 / 2023)
  Raportissa tarkastellaan Keski-Suomen ELY-keskuksen hankkimiin työvoimakoulutuksiin osallistuneiden työnhakijoiden koulutuksen jälkeistä työmarkkinoille osallistumista, tulokehitystä sekä heidän maksamiaan ja saamiaan ...

Näytä lisää