Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Espoonlahden hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Helminen, Sirkka-Liisa; Soini, Pirita; Yrjölä, Rauno (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2008)
   Espoonlahden–Saunalahden kaksiosainen Natura-alue sijaitsee Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Pinta-alaltaan huomattavampi on Espoonlahti, jonka koko on 220 ha. Valtion omistama Fiskarsinmäki kuuluu valtakunnalliseen ...
  • Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella 

   Helminen, Sirkka-Liisa; Jokinen, Kirsi; Yrjölä, Rauno (Uudenmaan ympäristökeskus, 11 / 2009)
   Yleissuunnitelman tavoitteena on kannustaa viljelijöitä vesiensuojelua edistävien kosteikkojen perustamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen Sipoonjoen valuma-alueella. Tavoitteena on myös joen harvinaisen taimenkannan ...
  • Tammelan Kuivajärven hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Yrjölä, Rauno; Vaskelainen, Elina; Uppstu, Peter (Hämeen ympäristökeskus, 08 / 2007)
   Tammelan Kuivajärven hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin osana Tammelan kunnan vetämää EU-rahoitteista hanketta, jossa keskityttiin Pyhäjärven, Kuivajärven ja Kaukjärven kunnostusmahdollisuuksiin ja virkistyskäytön ...