Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Pohjanlahden fladojen matalakuvaukset, syvyys- ja kasvillisuuskartoitukset 

   Yli-Renko, Maria (toim.)
   Raportteja : 9/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 02 / 2013)
   Pohjanlahden rannikkoalueella on mm. huomattavaa teollisuutta, energiantuotantoa, satamatoimintoja ja asutusta. Lisäksi Pohjanlahden rantoja rehevöittävät jokien tuomat ravinteet. Samaan aikaan alueella on merkittäviä ja ...