Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

    • Malli ilmanlaadun alueelliseksi seurantaohjelmaksi 

      Osmo, Jarmo; Pietarila, Harri; Rautio, Pasi; Salmi, Timo; Waldén, Jari (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2005)
      Euroopan unionin neuvoston direktiivissä ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta (1996/62/EY) määritellään ilmanlaadun seurannalle asetettavat vaatimukset jäsenvaltioiden rajaamilla ilmanlaadun seuranta-alueilla ja ...