Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

   Bilaletdin, Ämer; Frisk, Tom; Havu, Jouko; Heino, Heidi; Joensuu, Kaija; Kaipainen, Heikki; Lahti, Jukka; Luonsi, Antero; Meisalmi, Tapio; Moilanen, Sami; Nieminen, Hanna; Paananen, Arto; Palomäki, Risto; Peltonen, Anu; Vainonen, Anneli
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 8/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 10 / 2010)
   Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan turvaaminen. Vesienhoito on koko Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin pohjautuvaa työtä. Vesipolitiikan puitedirektiivi on Suomessa pantu toimeen lailla ...
  • Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 

   Alajoki, Hanna; Bilaletdin, Ämer; Honkanen, Satu; Isid, Diar; Kara, Pilvi; Kerkkä, Valeria; Lindqvist, Pepe; Liukkonen, Hanne; Mäkynen, Anne; Niemelä, Mira; Nenonen, Nina; Pelkonen, Pauliina; Peltonen, Anu; Syvälä, Riitta; Taskinen, Salla; Vainonen, Anneli
   Raportteja : 12/2022 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 28.03.2022)
   Vesienhoidon tavoitteena on saada pinta- ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu vesienhoitosuunnitelmat ja niiden tausta-aineistona ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 2016 - 2021 

   Antikainen, Merja; Arrajoki-Alanen, Marika; Bilaletdin, Ämer; Frisk, Tom; Heino, Heidi; Isid, Diar; Joensuu, Kaija; Lahti, Jukka; Lehkonen, Emmi; Luonsi, Antero; Moilanen, Sami; Peltonen, Anu; Salo, Hannu; Vainonen, Anneli
   Raportteja : 29/2016 (Pirkanmaan ELY-keskus, 04 / 2016)
   Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet sekä pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu vesienhoitosuunnitelmat ...