Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

    • Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007 

      Södersved, Jan (11 / 2008)
      Nummi-Pusulan lintuvedet niminen Natura-kohde (FI0100042) on monipuolinen, kansainvälisesti ja valtakunnallisesti arvokas lintuvesikokonaisuus. Se koostuu viidestä erillisestä, lähekkäin sijaitsevasta lintuvesialueesta ...