Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Valtatie 13 Lappeenranta–Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely : Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

   Tuominen, Rauno; Romppanen, Matti; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina; Kurikka-oja, Jussi; Kerko, Elina; Leskinen, Teuvo; Hakola, Minna; Parkko, Petri
   Raportteja : 58/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2014)
   Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) kuuluu ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA), joka koskee valtatien 13 parantamishanketta Lappeenrannan ja Nuijamaan välillä. YVA-menettely perustuu ...
  • Valtatien 10 kehittäminen välillä Hattelmala (vt 3) – Velssi, Hämeenlinna : Aluevaraussuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Mäkinen, Juha; Räikkönen, Antti; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina
   Raportteja : 28/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2014)
   Valtatiet 10 ja 12 muodostavat valtakunnallisesti merkittävän itä–länsisuuntaisen poikittaisen päätieyhteyden Turusta Hämeenlinnan ja Lahden kautta Kouvolaan. Hämeenlinnan ja Lahden välillä valtatiet kuuluvat maan tärkeimpien ...
  • Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta–Nuijamaa : Hanke-esite 

   Tuominen, Rauno; Romppanen, Matti; Kokoi, Martti; Leskinen, Teuvo; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina; Kerko, Elina; Suoranta, Mikko; Mantere, Pekka; Kumpula, Tiina
   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2016)
   Valtatien 13 osuus Lappeenrannasta Nuijamaalle kuuluu Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon TEN-T. Tieosuus on maan toiseksi tärkein kansainvälisen liikenteen yhteys kuljetuksille ja henkilöliikenteelle. ...
  • Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta–Nuijamaa : Yleissuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Romppanen, Matti; Kokoi, Martti; Leskinen, Teuvo; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina; Kerko, Elina; Suoranta, Mikko; Mantere, Pekka; Kumpula, Tiina
   Raportteja : 61/2016 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2016)
   Valtatien 13 osuus Lappeenrannasta Nuijamaalle kuuluu Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon TEN-T. Tieosuus on maan toiseksi tärkein kansainvälisen liikenteen yhteys kuljetuksille ja henkilöliikenteelle. ...