Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Jakobstads trafiksäkerhetsplan 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 11/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Jakobstads trafiksäkerhetsplan har utarbetats i samarbete med kommunerna i regionen och Södra Österbottens NTM-central. I planen har nuläget inom trafiksäkerheten, moliteten, verksamhetsmiljön och trafiksystemet utretts, ...
  • Nykarleby trafiksäkerhetsplan 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 13/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Nykarleby trafiksäkerhetsplan har utarbetats i samarbete med kommunerna i regionen och Södra Österbottens NTM-central. I planen har nuläget inom trafiksäkerheten, mobiliteten, verksamhetsmiljön och trafiksystemet utretts, ...
  • Pedersöre trafiksäkerhetsplan 2014 

   Uljas, Mikko; Svenns, Terhi; Hytönen, Klas; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 15/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Pedersöre trafiksäkerhetsplan har utarbetats i samarbete med kommunerna i regionen och Södra Österbottens NTM-central. I planen har nuläget inom trafiksäkerheten, moliteten, verksamhetsmiljön och trafiksystemet utretts, ...
  • Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 14/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän ...
  • Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 10/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän ...
  • Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 12/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän ...
  • Vägnätsutredning l Tieverkkoselvitys :Sisbacka-Lillby, Pedersöre 

   Uljas, Mikko; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 54/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2015)
   Landsväg 741 är en regionväg som går genom byarna Sisbacka och Lillby. Vägen startar i Lappajärvi och går via Kortesjärvi till Bennäs och Jakobstad. Vägens trafikmängd (GDT) är i byarna ca 1500 fordon/dygn. Invånarna ...