Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Hirvieläinonnettomuuksien vähentäminen kantatiellä 54 välillä Vojakkala-Riihimäki, esiselvitys 

   Soosalu, Laura; Udd, Antti; Lehto, Kari
   Raportteja : 29/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 08 / 2019)
   Kantatiellä 54 välillä Vojakkala – Riihimäki on tapahtunut viimeisen viiden vuoden 2014-2018 aikana useita hirvionnettomuuksia, ja kaurisonnettomuuksien määrä on ollut selvässä kasvussa. Selvityksessä on tutkittu toimenpiteitä, ...
  • Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon verkkoselvitys 

   Sikiö, Marja-Terttu; Udd, Antti; Lindroos, Nina
   Raportteja : 61/2018 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 12 / 2018)
   Osa Suomen tieverkostosta kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV). SEKV:n tarkoituksena on osoittaa ne tiet, joilla 7 x 7x 40 m kokoiset erikoissuuret kuljetukset ovat toteutettavissa. Tässä työssä on ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen alueellinen hirvieläinvaaraselvitys 2019 

   Soosalu, Laura; Udd, Antti; Lindroos, Nina; Pakarinen, Janne
   Raportteja : 36/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 29.10.2019)
   Uudenmaan ELY-keskuksen Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntia koskevan hirvieläinvaaraselvityksen tavoitteena on ollut päivittää vuosina 2014 ja 2018 laadituissa selvityksissä esitetyt toimenpiteet ...
  • Varareittisuunnitelma valtateille 3, 9, 11 ja 12 : Pirkanmaan ELY-keskus 

   Soisalo, Antti; Udd, Antti
   Raportteja : 1/2018 (Pirkanmaan ELY-keskus, 01 / 2018)
   Tässä varareittisuunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistuksen mukaiset varareitit valtateille 3, 9, 11 ja 12 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle. Suunnitteluosuuden pituus on yhteensä noin 445 km. Suunnitelmaraportin ...