Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola–Valkeala : Aluevaraussuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Ketola, Maija; Leskinen, Teuvo; Klinga, Taina; Virtanen, Juuso; Meronen, Niina; Forsell, Tero; Lampinen, Jukka
   Raportteja : 45/2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2015)
   Valtatie 15 on tärkein yhteys Etelä-Savon ja Kymenlaakson välillä. Sen merkitys on suuri tavaraliikenteelle ja metsäteollisuuden kuljetuksille Sisä-Suomesta HaminaKotkan satamaan. Asiointi- ja työmatkaliikenne on vilkasta ...
  • Maantien 370 ja valtatien 15 parantaminen välillä Kouvola–Valkeala ; Aluevaraussuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Ketola, Maija; Leskinen, Teuvo; Klinga, Taina
   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2015)
  • Riista-aitaselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen moottoriteille 

   Carlstedt, Maija; Oksman, Sonja; Tuominen, Rauno; Väre, Seija
   Raportteja : 13/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 02 / 2018)
   Riista-aitaselvityksen tavoitteena on ollut selvittää edellytyksiä täydentää Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien moottoriteiden ja kaksiajorataisten maanteiden riista-aitoja. Tarkastelussa ovat olleet mukana ...
  • Valtatie 13 Lappeenranta–Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely : Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

   Tuominen, Rauno; Romppanen, Matti; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina; Kurikka-oja, Jussi; Kerko, Elina; Leskinen, Teuvo; Hakola, Minna; Parkko, Petri
   Raportteja : 58/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2014)
   Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) kuuluu ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA), joka koskee valtatien 13 parantamishanketta Lappeenrannan ja Nuijamaan välillä. YVA-menettely perustuu ...
  • Valtatie 25 kehittäminen välillä Nurmijärvi - Hyvinkään itäinen ohikulkutie : Aluevaraussuunnitelma 

   Ketola, Maija; Klinga, Taina; Virtanen, Juuso; Tuominen, Rauno; Meronen, Niina; Lindroos, Katja; Poskiparta, Laura; Kontkanen, Olli; Forssell Tero
   Raportteja : 5/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 22.08.2019)
   Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Valtatiellä 25 on selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. ...
  • Valtatie 25 välillä Hanko-Mäntsälä : Hankearviointi ja kehittämisselvityksen päivitys 

   Tuominen, Rauno; Lindroos, Katja; Poskiparta, Laura; Ketola, Maija; Lindfors, Ossi
   Raportteja : 6/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2019)
   Valtatien 25 hankearviointi ja kehittämisselvityksen päivitys koskee koko valtatietä 25 Hangosta Mäntsälään ja siinä on tarkistettu vuonna 2011 laaditun kehittämisselvityksen tavoitteita ja kehittämisperiaatteita. Tien ...
  • Valtatien 10 kehittäminen välillä Hattelmala (vt 3) – Velssi, Hämeenlinna : Aluevaraussuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Mäkinen, Juha; Räikkönen, Antti; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina
   Raportteja : 28/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2014)
   Valtatiet 10 ja 12 muodostavat valtakunnallisesti merkittävän itä–länsisuuntaisen poikittaisen päätieyhteyden Turusta Hämeenlinnan ja Lahden kautta Kouvolaan. Hämeenlinnan ja Lahden välillä valtatiet kuuluvat maan tärkeimpien ...
  • Valtatien 12 parantaminen välillä Mankala–Tillola : Yleissuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Ketola, Maija; Leskinen, Teuvo; Poskiparta, Laura; Klinga, Taina; Virtanen, Juuso; Meronen, Niina; Forssell, Tero; Mantere, Pekka
   Raportteja : 57/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2016)
   Valtatie 12 on yksi Suomen tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Se toimii merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä Länsi- ja Kaakkois-Suomen välillä sekä ...
  • Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä–Mankala : Yleissuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Ketola, Maija; Leskinen, Teuvo; Poskiparta, Laura; Klinga, Taina; Virtanen, Juuso; Meronen, Niina; Forssell, Tero; Mantere, Pekka
   Raportteja : 56/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2016)
   Valtatie 12 on yksi Suomen tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä sekä henkilöliikenteelle että elinkeinoelämän kuljetuksille. Se toimii merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä Länsi- ja Kaakkois-Suomen välillä sekä ...
  • Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä–Tillola : Yleissuunnitelma hanke-esite 

   Tuominen, Rauno
   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskusUudenmaan ELY-keskus, 2016)
  • Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta–Nuijamaa : Hanke-esite 

   Tuominen, Rauno; Romppanen, Matti; Kokoi, Martti; Leskinen, Teuvo; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina; Kerko, Elina; Suoranta, Mikko; Mantere, Pekka; Kumpula, Tiina
   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2016)
   Valtatien 13 osuus Lappeenrannasta Nuijamaalle kuuluu Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon TEN-T. Tieosuus on maan toiseksi tärkein kansainvälisen liikenteen yhteys kuljetuksille ja henkilöliikenteelle. ...
  • Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta–Nuijamaa : Yleissuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Romppanen, Matti; Kokoi, Martti; Leskinen, Teuvo; Uski, Veli-Markku; Klinga, Taina; Kerko, Elina; Suoranta, Mikko; Mantere, Pekka; Kumpula, Tiina
   Raportteja : 61/2016 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2016)
   Valtatien 13 osuus Lappeenrannasta Nuijamaalle kuuluu Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon TEN-T. Tieosuus on maan toiseksi tärkein kansainvälisen liikenteen yhteys kuljetuksille ja henkilöliikenteelle. ...
  • Valtatien 15 kehittäminen välillä Kotka (Rantahaka) – Kouvola (Tykkimäki) : Palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys 

   Tuominen, Rauno; Lindroos, Katja; Poskiparta, Laura; Leskinen, Teuvo; Klinga, Taina; Berg, Jan-Erik; Kivari, Markku
   Raportteja : 98/2016 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2016)
   Valtatie 15 palvelee Kymenlaakson keskusten Kotkan ja Kouvolan välistä liikennettä, yhdistää TEN-T -ydinverkkoon kuuluvan HaminaKotka sataman Kouvolan kehittyvään RRT-terminaaliin sekä palvelee HaminaKotka sataman syvemmälle ...
  • Valtatien 25 kehittäminen välillä Muijala–Ojakkala : Aluevaraussuunnitelma 

   Ketola, Maija; Tuominen, Rauno; Klinga, Taina; Virtanen, Juuso; Meronen, Niina; Kontkanen, Olli; Forssell, Tero
   Raportteja : Uusimaa 94/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 24.01.2017)
   Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Valtatiellä 25 on selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli ...
  • Valtatien 25 parantaminen Mäntsälän kohdalla : Aluevaraussuunnitelma, Hyvinkää ja Mäntsälä 

   Ketola, Maija; Yamrot, Gerbu; Lindfors, Ossi; Klinga, Taina; Manner, Jussi-Pekka; Kontkanen, Olli; Vilkki, Esa; Tuominen, Rauno
   Raportteja : 51/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 2021)
   Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Valtatiellä 25 on selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli. ...
  • Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla : Yleissuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Ketola, Maija; Leskinen, Teuvo; Klinga, Taina; Virtanen, Juuso; Meronen, Niina; Forsell, Tero; Lampinen, Jukka
   Raportteja : 46/2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2015)
   Valtatie 6 on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu osana Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T). Valtatie 6 on toinen kansainvälisen liikenteen päätieyhteys itärajan ...
  • Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla ; Yleissuunnitelma 

   Tuominen, Rauno; Ketola, Maija; Leskinen, Teuvo; Klinga, Taina
   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 05 / 2015)
  • Valtatien 9 parantaminen välillä Onkamo–Niirala, Tohmajärvi : Yleissuunnitelma 

   Romppanen, Matti; Klinga, Taina; Parviainen, Siru; Uski, Veli-Matti; Huhtinen, Timo; Lankinen, Janika; Erävuori, Lauri; Vaittinen, Tiina; Pitkäranta, Veijo; Lindroos, Katja; Koukkula, Minna; Poskiparta, Laura; Kerko, Elina; Kokoi, Martti; Berg, Jan-Erik; Tuominen, Rauno; Kääriäinen, Esko
   Raportteja : 39/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09 / 2018)
   Pohjois-Savon ELY-keskus on laatinut maantielain 18 §:n mukaisen yleissuunnitelman valtatien 9 parantamisesta välillä Onkamo–Niirala (Tohmajärvi). Valtatie 9 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa Turusta Tampereen, Jyväskylän, ...