Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Lestijokeen ja Lestijärveen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma : Kalajoki (Himanka), Kannus ja Lestijärvi 

   Kärki, Kukka-Maaria; Saari, Päivi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Lestijokeen ja Lestijärveen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Kalajoen (Himanka), Kannuksen ja Lestijärven alueille on toteutettu EU-rahoitteisessa ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ...
  • Maatalouden kosteikkojen yleissuunnitelma : Himanka, Kannus, Toholampi ja Lestijärvi 

   Saari, Päivi; Vikström, Risto; Kärki, Kukka-Maaria
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Maatalouden monivaikutteiset kosteikot ovat eräs maatalouden vesiensuojelukeino. Kosteikot myös lisäävät luonnon monimuotoisuutta sekä voivat monipuolistaa maisemakuvaa. Lisäksi niillä voi olla virkistyskäyttöarvoa. Tämän ...
  • Meidän joki : Lestijoen vesienhoidon käsikirja 

   Saari, Päivi; Rautio, Liisa Maria; Pakkala, Jukka; Nuotio, Eeva; Korpijärvi, Monika
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   "Elinvoimainen Lestijoen vesistö" -hankkeessa on julkaistu "Meidän joki – Lestijoen vesienhoidon käsikirja" –käsikirja, jonka avulla välitetään tietoa hankealueen asukkaille, elinkeinon harjoittajille sekä muille toimijoille ...
  • Metsätalouden vesiensuojelu - kouluttajan aineisto 

   Joensuu, Samuli; Hynninen, Pekka; Heikkinen, Kaisa; Tenhola, Tommi; Saari, Päivi; Kauppila, Maija; Leinonen, Antti; Ripatti, Hannu; Jämsen, Juha; Nilsson, Svante; Vuollekoski, Martti
   Erillisjulkaisut (05 / 2012)
  • Suositus lannan käsittelystä ja hyötykäytöstä Lestijoen valuma-alueelle 

   Saari, Päivi; Korpijärvi, Monika
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Keski-Pohjanmaalla maatalous on pitkälti karjataloutta päätuotteinaan maito ja naudan liha. Lestijoen valuma-alueella tiloja on noin 530 kpl ja nautoja noin 24 000 eläinyksikköä. Karjatalouteen painottunut tuotanto sekä ...
  • Suositus vesien tilan turvaamisen jatkotoimenpiteistä Lestijoen valuma-alueella 

   Saari, Päivi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Valtioneuvosto hyväksyi alueelliset vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2010-2015 vuoden 2009 joulukuussa. Vesienhoitosuunnitelmissa kuvataan alueen vesien nykyinen tila, vesienhoidon tavoitteet, toimenpiteet tavoitteisiin ...