Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

    • Rantojen suunnittelu haja-asutusalueella : Ranta-asemakaava 

      Haliseva-Soila, Merja; Hyssänmäki, Hannu; Saarento, Heikki; Töykkälä, Iiris; Uusi-Uola, Pirjo (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2006)
      Tässä oppaassa kerrotaan ranta-asemakaavoituksesta, jolla rannoille sijoittuvaa rakentamista ohjataan yksityiskohtaisesti.