Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

    • Rakennuskivilouhinnassa syntyvän sivukiven hyötykäyttö Kaakkois-Suomessa 

      Räisänen, Mika; Venäläinen, Pirjo; Lehto, Hannu; Härmä, Paavo; Ojalainen, Jukka; Kuula-Väisänen, Pirjo; Komulainen, Heikki; Kauppinen-Räisänen, Hannele; Vallius, Pekka; Vuori, Saku (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2007)
      Rakennuskivilouhimoiden päätuote on määrämittainen tarkat laatukriteerit omaava useiden tonnien painoinen kiviblokki. Kaakkois-Suomessa louhinnan sivutuotteena muodostuu keskimäärin 80 % vaihtelevan kokoista kiviainesta ...