Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Kyrönjoen vesistötyöt : Yhteenveto vuosien 1996–2017 velvoitetarkkailutuloksista 

   Tolonen, Mika; Koivisto, Anna-Maria; Huovinen, Teemu; Teppo, Anssi; Majuri, Pekka (Latvasilmu osk); Honka, Miia
   Raportteja : 33/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2018)
   Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupapäätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...