Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkell, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a government decree on dam safety (319/2010) on 5th May 2010. This dam safety guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel, Milla (Editors)
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 11 / 2012)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a Government Decree on Dam Safety (319/2010) on 5th May 2010. This Dam Safety Guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkel, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerhetsguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel (toim.), Milla
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 2012)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...
  • Patoturvallisuusopas 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel, Milla (Toim.)
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 11 / 2012)
   Päivitetty 12/2018 Uusi patoturvallisuuslaki (494/2009) tuli voimaan 1.10.2009 ja valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta (319/2010) 5.5.2010. Tämä patoturvallisuusopas korvaa patoturvallisuusohjeet (MMM:n julkaisuja ...