Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Maakunnan parhaat maisemat 

   Peltonen, Sirpa; Lahdenvesi-Korhonen, Leena
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 2011)
  • Viisarimäki-Rutalahden maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Lahdenvesi-Korhonen, Leena
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tuntemamme maaseutumaisema koostuu maatalouden perinteisestä rakennuskannasta sekä perinteisten käytäntöjen, kuten laidunnuksen ja niiton, muovaamista luontotyypeistä. Vanhakantaisen karjatalouden synnyttämät perinnebiotoopit ...