Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Hulausjärven kuormitusselvitys ja Rikalan kanavan avaamisen vesistövaikutukset 

   Paananen, Arto; Kaipainen, Heikki; Bilaletdin, Ämer (Pirkanmaan ympäristökeskus, 05 / 2008)
   Kuormitusselvityksessä määritettiin Hulausjärveen tuleva kokonaisfosforin vuotuinen ravinnekuormitus ja eri kuormituslähteet sekä niiden osuus kokonaiskuormituksesta. Raportissa tarkasteltiin mallilaskelman avulla myös ...
  • Kyrösjärven, Parkanonjärven ja Jämijärven vesiensuojelusuunnitelman seurantatutkimus 

   Skippari, Kati; Heino, Heidi; Kaipainen, Heikki; Bilaletdin, Ämer (Pirkanmaan ympäristökeskus, 12 / 2003)
   Tämä tutkimus on seuranta vuosina 1991-1993 laaditulle Kyrösjärven, Parkanonjärven ja Jämijärven vesiensuojelusuunnitelmalle. Seurantatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vesiensuojelun edistyminen alueella, vedenlaatu ...
  • Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

   Bilaletdin, Ämer; Frisk, Tom; Havu, Jouko; Heino, Heidi; Joensuu, Kaija; Kaipainen, Heikki; Lahti, Jukka; Luonsi, Antero; Meisalmi, Tapio; Moilanen, Sami; Nieminen, Hanna; Paananen, Arto; Palomäki, Risto; Peltonen, Anu; Vainonen, Anneli
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 8/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 10 / 2010)
   Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan turvaaminen. Vesienhoito on koko Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin pohjautuvaa työtä. Vesipolitiikan puitedirektiivi on Suomessa pantu toimeen lailla ...
  • Pyhäjärven kunnostustarpeen selvitys 

   Frisk, Tom; Bilaletdin, Ämer; Kaipainen, Heikki; Paananen, Arto; Peltonen, Anu (Pirkanmaan ympäristökeskus, 06 / 2007)
   Pyhajarven vesistoalueella tarkoitetaan tassa selvityksessa vesialuetta Tampereen Tammerkoskesta Rauttunselalle. Vesistoalue on Tampereen ja sen monien lahikuntien keskeista vesienkaytto- ja virkistysaluetta. Perinteisesti ...
  • Vanajaveden vesiensuojelu ja yhdyskuntien jätevesikuormitus 

   Kaipainen, Heikki; Jutila, Heli; Bilaletdin, Ämer; Frisk, Tom (Pirkanmaan ympäristökeskus, 06 / 2009)
   Vanajaveden vesiensuojelu ja yhdyskuntien jätevesikuormitus-hankkeen tavoitteena oli selvittää Hämeenlinnan seudun haja- ja pistekuormittajien Vanajaveteen aiheuttama kuormitus, vaikutukset vedenlaatuun sekä arvioida ...